Изберете страница

На 27-ми октомври 2017г. „Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС) взе участие в годишната конференция на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия.

Асоциацията беше представлявана от изпълнителния си директор инж. Йордан Николов, който се включи в дискусионния панел, посветен на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Инж. Николов представи текущите кампании на БАИС за повишаване качеството на изолациите в строителството: мерки за пожаробезопасно саниране, подобряване на ефективността на нормативната база, повишаване на експертизата на участниците в строително-инвестиционния процес, подпомагане на дейността на фирмите, изпълнители на изолационни работи.

На първо място бяха разгледани мерките на БАИС за овладяването на проблемите с пожарната безопасност при енергийно ефективно обновяване на фасадите на жилищни сгради с височина над 28 м., като основен акцент бе поставен върху предстоящата инициатива на асоциацията за провеждане на кръгла маса на тема „Пожаробезопасност при изпълнение на фасадни топлоизолации“ с участието на експерти от организацията “Fire Safe Europe”. Предвижда се в мероприятието да вземат участие представители държавната администрация, браншови организации в областта на строителството и медии.

Основните цели на събитието, което ще се състои в пресклуба на БТА, София на 22-ри ноември 2017 г., са: обсъждане на добрите практики в ЕС по отношение на пожарната безопасност при изпълнението на фасадни топлоизолации, създаване на конструктивен диалог между всички заинтересовани страни, обосноваване на необходимостта от промени в „Наредба Iз – 1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар и запознаване на обществеността с опита на страните от ЕС за пожаробезопасно саниране.

Инж. Николов засегна и работата на БАИС по отстраняването на проблеми в нормативната база в областта на енергийната ефективност. Предложението на асоциацията е да се свика работна група с представители на КИИП, КАБ, САБ, заинтересованите браншови организации и изявени експерти от академичните среди, която да предложи изменения в обхвата и съдържанието на всички нормативни документи, имащи отношение към енергийната ефективност на строежите.

С цел повишаване на експертизата на участниците в строително-инвестиционния процес БАИС предприема инициативи като издаване и разпространение на „Ръководство за енергийно ефективно обновяване на ограждащи конструкции на сгради„ и организиране на обучения за участниците в строително-инвестиционния процес. През ноември 2017 г. асоциацията ще проведе в градовете София, Пловдив и Бургас обучения по енергийна ефективност за архитекти, инженери-проектанти, надзорни фирми, представители на ГД ПБЗН и представители на общините. Обученията се осъществяват с любезното съдействие на КИИП и с финансовата подкрепа на членовете на БАИС: „Баумит България“ ЕООД, „Изола-Петров“ ЕООД, “Ксела България” ЕООД,„Технопанел“ ЕАД, ТП „Урса“, „Фибран България“ АД и „Хидромат“ ООД.

В изложението си инж. Николов обърна внимание и на кампанията на БАИС за подпомагане на фирми, изпълнители на изолационни работи. В рамките на кампанията предстои да се проведе Обучение по мениджмънт на подизпълнителската фирма в сектор изолации. Обучението е планирано да се състои на 1-ви декември 2017г. и се предвижда лектори в него да са преподаватели от катедра Организация и икономика на строителството на УАСГ.

Източник: БАИС