Изберете страница

Българска Асоциация за изолации в строителството (БАИС) е сдружение на стопански субекти, работещи в областта на производството, търговията и приложението на изолациите в строителството, научни институти, лаборатории и звена, а също така и изявени специалисти от бранша, които имат общ интерес за обезпечаване качеството на крайния продукт.

Асоциацията е учредена на 15.04.2003 г. в гр. София като организация с нестопанска цел в частна полза по смисъла на чл. 19 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

BUILD UP Skills Bulgaria 2030

Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) изпълнява проект „Пътна карта за обучения и квалификация по прилагане на интелигентни енергийно ефективни решения в сградите в България до 2030 г.” (BUILD UP Skills Bulgaria 2030).

EPBD.wise

Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) изпълнява проект EPBD.wise по темите: сертификати за енергийни характеристики и сгради с нулеви емисии.

Окончателно споразумение относно Директивата за сградите

Приемането на преработената Директива за енергийните характеристики на сградите (ДЕХС) тласка ЕС към по-голяма конкурентоспособност и енергийна сигурност.

Членове на БАИС

Информация и бърз достъп до всички каталози, брошури и техническа информация за продуктите и дейностите на членовете на БАИС

БАУМИТ

Бои, Лепила, Мазилки, Топлоизолации, Фасадни системи, Хидроизолации

БУЛТЕРМОСТРОЙ

Мазилки, Топлоизолации, Хидроизолации

АУСТРОТЕРМ

Топлоизолации, Фасадни системи

ХИДРОМАТ

Бои, Звукоизолации, Лепила, Мазилки, Покривни системи, Топлоизолации, Фасадни системи, Хидроизолации, Шпакловки

ФИБРАН

Хидроизолации, Топлоизолации, Звукоизолации

ИЗОМАКС - БАЙЧЕВ

Хидроизолации

КСЕЛА

ИТОНГ – топлоизолационна зидария, МУЛТИПОР – негорима вътрешна и външна изолационна система

УРСА

Топлоизолационни продукти от минерална вата

КНАУФ ИНСУЛЕЙШЪН

Топлоизолационни продукти от минерална вата,
Мембрани, Екстензивни озеленени покриви

ВИНЕРБЕРГЕР

Керамични блокове за зидария, Керамични системи за покриви

ГЛОБУС БИЛД

Топлоизолационни системни решения, Сухи строителни смеси

ТОПЛИВО

Строителни материали, Отоплителни материали, Горива

Ръководство за проектиране и изпълнение на топлоизолационни системи на сгради

Новото издание на БАИС “Ръководство за проектиране и изпълнение на топлоизолационни системи на сгради” обръща основно внимание на топлоизолационната функция на плътната част от сградната обвивка и на правилното изграждане на топлоизолационните системи – технологичната последователност, детайлите и възможността за надежден контрол на изпълнението.

Ръководство за проектиране и изпълнение на хидроизолационни системи на сгради и съоръжения

Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) издава “Ръководство за проектиране и изпълнение на хидроизолационни системи на сгради и съоръжения” с цел да подпомогне участниците в инвестиционния процес: инвеститори, проектанти, консултанти, строители в тяхната работа за защита на сградите и съоръженията от въздействието на водата.

Ръководство за проектиране и изпълнение на зелени покриви и паркинг-покриви

Специализираното издание „Ръководство за проектиране и изпълнение на зелени покриви и паркинг-покриви” с автор инж. Орлин Илиев има амбицията да запълни празнина у нас в областта на проектирането на зелени покриви и паркинг-покриви, които все по-често се срещат при строителството на жилищни и обществени сгради.

Ръководство за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради

Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) издаде, с цел подпомагане на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, която стартира през 2015 г. електронно издание „Ръководство за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради“.

Енергийна ефективност

Специализирано издание на БАИС

Изданието на Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ. ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ НА СГРАДИ” разглежда принципите на енергийно-ефективното проектиране на топлоизолационни системи на сгради и представя нарастващите възможности за използване на съвременни топлоизолационни материали при изграждането им.