Българска Асоциация за изолации в строителството (БАИС) е сдружение на стопански субекти, работещи в областта на производството, търговията и приложението на изолациите в строителството, научни институти, лаборатории и звена, а също така и изявени специалисти от бранша, които имат общ интерес за обезпечаване качеството на крайния продукт.

Асоциацията е учредена на 15.04.2003 г. в гр. София като организация с нестопанска цел в частна полза по смисъла на чл. 19 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

БАИС избра ново ръководство на Общо събрание

Публикувано на 25.04.2018г. На 19.04.2018г. в сградата на УАСГ се проведе отчетно-изборно Общо събрание на „Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС). Събранието беше открито от председателя на УС на БАИС - г-н Борис Радулов. Преди започване...

Над 40% от българите биха платили за държавно саниране

Публикувано на 16.04.2018 г. Над 40% от българите имат нагласата да платят определен процент от санирането сами. Това показват резултатите от проучване на "Екзакта рисърч груп" за политиките на Министерството на регионалното развитие и благоустройството...

Ръководството на КСБ проведе среща с министъра на образованието и науката Красимир Вълчев

На 20.04.2017г. се състоя редовно годишно Общо събрание на „Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС) в заседателната зала на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП.) Преди да започне работата на събранието бе прочетен поздравителен...

Почти 50 000 жилища са санирани от държавата през 2017г.

Публикувано на 16.04.2018 г. Предвижда се през 2018 г. да бъдат обновени още 51 010 жилища в общо 712 сгради Общо 49 699 жилища в 769 многофамилни жилищни сгради са въведени в експлоатация през 2017 г. в цялата страна след обновяване по Националната...

Слагаме началото на конкурса Баумит “Фасада на годината 2018”

Публикувано на 04.04.2018 г. За осма поредна година интернет-конкурсът „Фасада на годината“ ще събере през всеки сезон най-добрите фасади, изпълнени с материали Баумит. В четири самостоятелни етапа, под названието “Фасада на сезона” – пролет, лято, есен и...

БАИС отчете висок интерес към явлението „топлинни мостове“ по време на семинар

Публикувано на 30.03.2018 г. На 29.03.2018 г. „Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС) проведе семинар на тема „Топлинни мостове – същност, проблеми, практически решения“. Събитието се осъществи в партньорство със „Съюза на архитектите в...

Членове на БАИС с успешно представяне на „Българска строителна седмица 2018“

Публикувано на 30.03.2018 г. За поредна година посетителите на „Българска строителна седмица“ проявиха висок интерес към продуктите на членовете на БАИС. 18-тото издание на изложението се проведе в периода 7-ми – 10-ти март в Интер Експо Център. Във форума се включиха...

БАИС провежда обучителен курс по Мениджмънт на подизпълнителската фирма

Публикувано на 30.03.2018 г. В контекста на националната си кампания в подкрепа на изпълнителите на изолационни работи „Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС) организира обучителен курс по Мениджмънт на подизпълнителската фирма, който ще...

Общо отчетно-изборно събрание на БАИС ще се състои през април 2018

Публикувано на 30.03.2018 г. „Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС) ще проведе Общо годишно отчетно-изборно събрание на 19.04.2018 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Строителен факултет №311 на УАСГ, с адрес: град София, бул. Христо...

Звено в МРРБ консултира строителите за изискванията към продуктите

Публикувано на 30.03.2018 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството предоставя по електронен път информация за изискванията за употреба на продуктите в строителството. Звено за контакт към ведомството консултира предприемачите в бранша...

Знак за качество

През 2006 членовете на Българската асоциация за изолации в строителството одобриха и приеха Критерии за присъждане на Знака за качество на БАИС. Въз основа на тях започна и неговото присъждане.

При производителите

Протоколи от изпитване на материалите в акредитирана лаборатория и сертификат за производствен контрол.

При вносителите

Декларации за съответствие на продуктите. Сертификат за обучение при производителя.

При апликаторите

Сертификат за преминати курсове за обучение на работниците при производителя.

Енергийна ефективност

Специализирано издание на БАИС

Изданието на Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ. ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ НА СГРАДИ” разглежда принципите на енергийно-ефективното проектиране на топлоизолационни системи на сгради и представя нарастващите възможности за използване на съвременни топлоизолационни материали при изграждането им.

Ръководство за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради

Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) издаде, с цел подпомагане на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, която стартира през 2015 г. електронно издание „Ръководство за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради“.

Форма за контакти