Обучителен курс

Мениджмънт на подизпълнителска фирма в областта на изолациите

Партньор

Организира се с любезното съдействие на Университет по архитектура, строителство и геодезия.

Цели на обучението

Да се придобият знания и умения за управление на малки строителни фирми, изпълняващи СМР като подизпълнители:

 • Планиране на работите, материалните ресурси, финансовите потоци и работната ръка.
 • Правилно и навременно съставяне на документацията на строителния обект.
 • Водене на преговори и подписване на договори за СМР.
 • Разпределяне на рисковете по време на строителството.

Съдържание на обучението

 • Изготвяне на количествени сметки и тяхното остойностяване.
 • Определяне на състава на звеното/звената и обезпечаване с необходимото оборудване.
 • Съставяне на списък на основните и допълнителните материали, както и график на доставките.
 • Съставяне на линеен график на работите.
 • Протоколи, подписване по време на работите, съставяне и подписване.
 • Окончателни приемане на извършените работи.
 • Гаранционни срокове, процедури и застраховки.

Програма на обучението

13.30 – 13.40  Въведение
13.40 – 14.10  Предварителна оценка на обема работи, подготовка на количествено-стойностна сметка и на оферта.
14.10 – 14.40  Договори в строителството, проблемни клаузи.
14.40 – 15.10 Документация по време на строителството, протоколи – съставяне и подписване. Изпълнение и приемане на СМР. Контрол при изпълнението.
15.10 – 15.30  Кафе пауза
15.30 – 16.10  Календарно планиране на строителството – линеен график.
16.10 – 16.30  Планиране на работната ръка и подходящо звено.
16.30 – 16.50  Планиране на финансови потоци.
16.50 – 17.20  Рискове по време на строителството. Застраховки.
17.20 – 17.40  Въпроси и отговори.

Лектори
Инж. Ангел Геренски
Доц. Жулиета Манчева
Гл. ас. Албена Апостолова
Катедра Организация и икономика на строителството, УАСГ

Място на провеждане

София
бул. Христо Смирненски 1
Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/
Корпус А, зала 311

Такса за участие

96 лв. с включено ДДС

Данни за банков превод
IBAN BG66UNCR75271000012019
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
Основание: Обучение Мениджмънт на подизпълнителската фирма в изолациите
Титуляр на сметка: БАИС

Обучението се заплаща предварително по банков път. Ако желаете да Ви бъде издадена фактура, моля попълнете съответното поле във формата за регистрация. След извършване на плащането наш служител ще се свърже с Вас за уточняване на подробностите.

За допълнителни въпроси, моля не се колебайте да ни потърсите на 02/9631071 или 0886386192

Форма за регистрация

Ако желаете да се регистрирате за участие в Обучение по Мениджмънт на подизпълнителска фирма в областта на изолациите, моля попълнете следната форма. Полетата, отбелязани със звездичка (*) са задължителни.