Пълноправни членове на БАИС

АРМОРМАТ ЕООД

Управител: Иван Димитров

АРМОРМАТ ООД

Управител: Иван Димитров

АУСТРОТЕРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД, гр. София

Управител: Диана Чобанова

АУСТРОТЕРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД, гр. София

Управител: Диана Чобанова

БАУМИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД, гр. София

Управител: Николай Бъчваров

БАУМИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД, гр. София

Управител: Николай Бъчваров

БУЛТЕРМОСТРОЙ ЕООД, гр. София

Управител: Петър Манолов Илиев

БУЛТЕРМОСТРОЙ ЕООД, гр. София

Управител: Петър Манолов Илиев

ВАС ПРО ООД, гр. София

Управители: Благой Стоянов и Христо Стоянов

ВАС ПРО ООД, гр. София

Управители: Благой Стоянов и Христо Стоянов

ВИНЕРБЕРГЕР ЕООД, гр. София

Управители: Атанас Буглов и Цанко Миланов

ВИНЕРБЕРГЕР ЕООД, гр. София

Управители: Атанас Буглов и Цанко Миланов

ГЛОБУС БИЛД ЕООД, гр. София

Управител: Тихомир Тодоров

ГЛОБУС БИЛД ЕООД, гр. София

Управител: Тихомир Тодоров

ГОСПОДИНОВИ СТРОЙМАРКЕТ ООД, гр. ДОБРИЧ

Управител: Диян Господинов

ГОСПОДИНОВИ СТРОЙМАРКЕТ ООД, гр. ДОБРИЧ

Управител: Диян Господинов

ЕТЕКС БИЛДИНГ ПЪРФОРМЪНС ООД, Румъния

Управител: Танги Вандерборг

ЕТЕКС БИЛДИНГ ПЪРФОРМЪНС ООД, Румъния

Управител: Танги Вандерборг

ИЗИ БИЛД БЪЛГАРИЯ АД, гр. София

Управител: Пламен Раднев

ИЗИ БИЛД БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София

Управител: Пламен Раднев

ИЗОЛА-ПЕТРОВ ООД, гр. София

Управител: Димитър Петров

ИЗОЛА-ПЕТРОВ ООД, гр. София

Управител: Димитър Петров

ИЗОМАКС - БАЙЧЕВ ЕООД, гр. София

Управител: Инж. Петър Байчев

ИЗОМАКС - БАЙЧЕВ ЕООД, гр. София

Управител: Инж. Петър Байчев

ИЗОТРЕЙД ЕООД, гр. София

Управител: Кристин Христов

ИЗОТРЕЙД ЕООД, гр. София

Управител: Кристин Христов

ИКОПАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД, гр. София

Управители: Кирил Дяков и Фиданка Атанасова

ИКОПАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД, гр. София

Управители: Кирил Дяков и Фиданка Атанасова

КНАУФ ИНСУЛЕЙШЪН ЕООД, гр. София

Управители: Тихомир Цивкароски и Биляна Димитриевич

КНАУФ ИНСУЛЕЙШЪН ЕООД, гр. София

Управители: Тихомир Цивкароски и Биляна Димитриевич

КНАУФ БЪЛГАРИЯ ЕООД, гр. София

Управител: Тодор Деловски

КНАУФ БЪЛГАРИЯ ЕООД, гр. София

Управител: Тодор Деловски

КСЕЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД, гр. София

Управител: Борислав Дивизиев

КСЕЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД, гр. София

Управител: Борислав Дивизиев

КЬОСТЕР БЪЛГАРИЯ ООД, гр. София

Управител: Алекси Алексиев

КЬОСТЕР БЪЛГАРИЯ ООД, гр. София

Управител: Алекси Алексиев

МАРИСАН, гр. Русе

Управител: Станислав Колев

МАРИСАН, гр. Русе

Управител: Станислав Колев

МАПЕИ БЪЛГАРИЯ ЕООД, гр. София

Управител: Пламен Петров

МАПЕИ БЪЛГАРИЯ ЕООД, гр.София

Управител: Пламен Петров

МEТЕКНО БЪЛГАРИЯ АД, гр. Плевен

Изпълнителен директор: Карло Роси

МEТЕКНО БЪЛГАРИЯ АД, гр. Плевен

Изпълнителен директор: Карло Роси

МЦ-Баухеми ЕООД, гр. София

Управител: Костадин Костадинов

МЦ-Баухеми ЕООД, гр. София

Управител: Костадин Костадинов

ПЛАСТИМО АД, гр. Самоков

Управител: Иван Павлов

ПЛАСТИМО АД, гр. Самоков

Управител: Иван Павлов

РОКУУЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД, гр. София

Управител: Флорин Попеску

РОКУУЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД, гр. София

Управител: Флорин Попеску

РЬОФИКС ЕООД, гр. Септември

Управител: Красимир Христов

РЬОФИКС ЕООД, гр. Септември

Управител: Красимир Христов

СЕН - ГОБЕН БЪЛГАРИЯ ЕООД

Управител: Ян Махачек

СЕН - ГОБЕН БЪЛГАРИЯ ЕООД

Управител: Ян Махачек

СИКА БЪЛГАРИЯ ЕООД, гр. София

Управител: Дамян Бадев

СИКА БЪЛГАРИЯ ЕООД, гр. София

Управител: Дамян Бадев

СУДАЛ ЕООД, гр. София

Управител: Пьотр Држевовски

СУДАЛ ЕООД, гр.София

Управител: Пьотр Држевовски

ТЕРАЗИД ЕООД, гр. София

Управител: Росен Станков

ТЕРАЗИД ЕООД, гр. София

Управител: Росен Станков

ТЕХНОПАНЕЛ ЕАД, гр. София

Управител: Николай Калоянов

ТЕХНОПАНЕЛ ЕАД, гр. София

Управител: Николай Калоянов

ТОПЛИВО АД, гр. София

Управител: Преслав Козовски

ТП УРСА СЛОВЕНИЯ, гр. София

Управител: Волфганг Марка

ТП УРСА СЛОВЕНИЯ, гр. София

Управител: Волфганг Марка

ФИБРАН БЪЛГАРИЯ АД, гр. София

Зам. изпълнителен директор: Борис Радулов

ФИБРАН БЪЛГАРИЯ АД, гр. София

Зам. изпълнителен директор: Борис Радулов

ХЕНКЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД, гр. София

Лице за контакт: Иван Давидов

ХЕНКЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД, гр. София

Лице за контакт: Иван Давидов

ХИДРОМАТ ООД, гр. София

Управител: Кирил Маслев

ХИДРОМАТ ООД, гр. София

Управител: Кирил Маслев

4 СМАРТ ЕООД гр. София

Управител: Владимир Нешев

4 СМАРТ ЕООД гр. София

Управител: Владимир Нешев

ЩРОМ ЕООД гр. Пловдив

Управител: Стайко Тодоров

ЩРОМ ЕООД гр. Пловдив

Управител: Стайко Тодоров

Индивидуални членове на БАИС

Асоциирани членове на БАИС

БИКРАФТ ЕООД, гр. Пловдив

Управител: Стоян Богданов

БИКРАФТ ЕООД, гр. Пловдив

Управител: Стоян Богданов

ДЕЦИБЕЛ ООД, гр. Ботевград

Управител: Цветан Недков

ДЕЦИБЕЛ ООД, гр. Ботевград

Управител: Цветан Недков

ИЗОМАТ ИНТЕРНЕШЪНАЛ ЕООД, гр. София

Управител: Иглика Бартан

ИЗОМАТ ИНТЕРНЕШЪНАЛ ЕООД, гр. София

Управител: Иглика Бартан

НЕКСЕЛИТ ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД, гр. София

Управител: Ивайло Оронов

НЕКСЕЛИТ ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД, гр. София

Управител: Ивайло Оронов

ПИ СИ СИ БЪЛГАРИЯ EООД, гр. София

Управител: Йордан Станимиров

ПИ СИ СИ БЪЛГАРИЯ EООД, гр. София

Управител: Йордан Станимиров

ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ ООД

Управители: Георги Кръстев и Иван Иванов

ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ ООД

Управители: Георги Кръстев и Иван Иванов