Изберете страница

Soudal с гордост обявява пускането на продуктовата гама Soudal Healthy House®, съдържаща по-устойчива алтернатива за всяка продуктова група Soudal: пени, лепила и уплътнители. 

Устойчивостта е приоритет за Soudal Group. Ето защо Soudal разработва по-екологични продукти за гамата Soudal Healthy House®. Всеки от тях отговаря на два важни критерия: да е по-малко вреден за крайния потребител и да има по-малко въздействие върху околната среда и/или изменението на климата.

Дирк Куревиц, главен изпълнителен директор на Soudal: „Soudal Healthy House® е важна стъпка за Soudal Group. Ние продължаваме да работим върху устойчивостта всеки ден в различни области. Например, положихме значителни усилия да намалим въздействието върху околната среда в нашите опаковки, използването на суровини и транспортирането на нашите продукти. Непрекъснато предприемаме стъпки за намаляване на нашия екологичен отпечатък по отношение на климата, околната среда и потреблението на енергия.

Със свежа визия на опаковката, всеки продукт точно описва предимствата си като устойчив избор, допринасящ положително за жизнената среда и/или борбата с изменението на климата. Всички артикули в тази гама отговарят на стандартите за високо качество на Soudal, гарантиращи изключителни резултати.