Изберете страница
Защо въглероден фонд?

През 2019, Saint-Gobain се ангажира да постигне „нулеви въглеродни емисии“ до 2050 г. През 2020, Групата определи CO2 roadmaps, както и междинните си цели за 2030 г. През 2021, Регион Северна Европа стратира Saint-Gobain Въглероден Фонд

Тази година, изданието е разширено до целия регион на Северна Европа, в това число и България.

Искаме да намалим емисиите на CO2 и затова създадохме Въглероден Фонд (Carbon Fund), който ни помага да събираме идеи от всички служители за проекти за намаляване на емисиите на CO2, които не са част от производството (например осветление, отопление, климатизация, транспорт)

Основната цел?

Да се ускори пътят към въглероден неутралитет, като се обърне внимание и на непроизводствените емисии на CO2. Защо? Тъй като малките потоци създават големи реки, не трябва да пренебрегваме и най-малкото намаляване на CO2.

 

Какъв е основният принцип на фонда?

Миналата година във фонда бяха избрани 14 големи проекта с бюджет от 2,8 милиона евро и стотици малки проекти, финансирани  с до 1,5 милиона евро.

Всички идеи кандидатстващи във фонда от малките жестове до големите мащабни проекти се предлагат от служителите на кампанията в специално създадена за целта платформа. Не зависимо от длъжността, която заема всеки може да даде своя принос за намаляване на парниковите газове.

Човечеството, е изправено пред огромни предизвикателства, свързани включително с климатичните промени, които изискват спешно намаляване на емисиите CO₂, опазването на природните ресурси, бързата урбанизация, особено на развиващите се пазари.

Тези предизвикателства изискват нашата мобилизация и ноу-хау-то на нашите екипи. Това е и причината развойната дейност на Групата да се насочи към решения за устойчиво и достъпно за всички хора строителство, които ще спомогнат за декарбонизирането на строителния свят и индустрията. Разработихме иновативни съвременни системи за нарастващата нужда от обновяване на сградния фонд, опазващи ресурсите, осигурявайки едновременно производителност и устойчивост.

Всичко това е резултат от целта на Saint-Gobain “MAKING THE WORLD A BETTER HOME “, която отговаря на общата амбиция на всички служители в Групата да направят света по-красиво и устойчиво място за живеене. Това е и визията ни тук, в България. Ние сме част от тази голяма международна структура и макар и по-малки по размер, следваме високите цели на групата.

 

 

Източник: СЕН – ГОБЕН БЪЛГАРИЯ ЕООД