Изберете страница

DaVinci Roofscapes не са избегнали изхвърлянето на сметището на повече от 0.55 милиона килограма полимерни отпадъци през 2016г. Процесът по рециклиране включва изработката на тухли от 316364 килограма смлени отпадъци, както и преработката на 258000 килограма отпадъци в палета и касетки.

Според вице-президента на компанията г-н Bryan Ward целта им е 0% отпадъци да се изхвърлят на сметището, тъй като от DaVinci Roofscapes търсят начини да рециклират и употребяват отново всеки отпадък от завода си. Г-н Bryan Ward споделя, че е направена основна инвестиция в машина за преработка на отпатъци и тя вече се изплаща. За последните две години количеството на генерирани отпадъци е намаляло с повече от 50% на годишна база. Това е цифра, с която се гордеят и се надяват да се увеличи за в бъдеще.

DaVinci Roofscapes произвеждат полимерни плоскости и покривни керемиди в 50 стандартни цвята и няколко персонализирани цветове. Всеки път, когато в производството се сменя цвета се получават керемиди с нюанси. Тези керемиди се бракуват и се рециклират. Керемидите, които са 100% рециклируеми, се отделят по цветове и се използват за вътрешната част на покрива, която не се вижда.

Г-н Ward отбелязва, че денят на Земята е подходящото време да се оцени напредъка на процесите по рециклиране и да се сподели успешният опит на предотвратяване повече от 0.55 милиона килограма отпадъци да отидат на сметището през изминалата година.

Екипът на DaVinci Roofscapes разработва и произвежда полимерни плоскости и керемидени покривни системи. DaVinci се утвърждава като пазарен лидер по отношение на многообразие от цветове, дебелина и широчина на керемидите. Продуктите на компанията са с включен гаранционен период и са 100% рециклируеми. Всички продукти са произведени в САЩ, където компанията е член на Националната асоция на строителите на жилищни сгради, на Националната асоциация за покривни работи, и на Съвета за зелени сгради в САЩ.

Източник: www.roofingmagazine.com