Изберете страница

ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ ООД

Управители: Георги Радев Кръстев и Иван Тонев Иванов
Лице за контакт: Милена Георгиева
Адрес: Ямбол, ул. „Сокол“ 7-Б
Телефони: 046 66 33 35
Еmail: george.krustev@chemprod.eu , ivan.ivanov@chemprod.eu
Уебсайт: www.chemprod.eu

Дейност: Фирма „Химически продукти“ ООД е предприятие с основен предмет на дейност – производство и търговия с топлоизолационни продукти за енергетиката и строителството. Продуктите служат за термооизолация, звукоизолация и пожарозащита на тръбопроводи, топлопроводи, въздуховоди, фасади и покриви. Производството се извършва по поръчка на клиента. От 2012 г. продукцията на фирмата от минерална вата и от каучук има CE маркировка съгласно изискванията на европейските стандарти СЕ ЕN 14303 и CE EN 14304. Продуктите се реализират в национален мащаб на големи енергийни и строителни обекти От 2007г. реализираме износ на изделия, собствено производство в Румъния, от 2011 г. за Турция, а от 2012г. за Австрия. През последните 10 години „Химически продукти“ ООД води успешна иновационна политика чрез изпълнението на няколко проекта, финансирани от Националния иновационен фонд и ОПРКБИ 2007-2013, чрез които се разработват нови продукти, работи се по оползотворяване на технологичен отпадък и др.

Статут: Асоцииран член на БАИС