Изберете страница

ПЛАСТИМО АД

Производство

Производство на блокове от експандиран полистирен (EPS) с плътност от 9 до 35 кг/м3.Технологичното оборудване позволява производство на блокове с максимални размери 4100х1400х630 мм. По желание на клиента блоковете могат да се разкройват на различни размери.

Управление

Изпълнителен директор: Иван Павлов

Лице за контакт: Галина Помакова

Адрес

гр.Самоков, ул.Софийско шосе 13

Контакти

Т: 072266467

Т: 072266851

М: 0879 536 946

Е: office@plastimo.bg

У: www.plastimo.bg

Продукти

Визия и мисия

ПЛАСТИМО АД си поставя за главна цел непрекъснато да удовлетворява изискванията, нуждите и очакванията на клиентите си като им предлага качествени продукти и същевременно следи за развитието на всички дейности, процеси и продукти по приемлив за околната среда начин.

За нас това означава:

• да проучваме нуждите и очакванията на нашите клиенти и да ги удовлетворяваме в максимална степен;
• да отстояваме и доразвиваме своите водещи позиции в областта на топлоизолационните продукти от EPS и Neopor, опаковки и детайли за битовата техника от EPS и EPP;
• да повишаваме конкурентноспособността на фирмата в условията на Европейската интеграция, чрез оптимизиране на факторите обучение, качество, нови технологии и оборудване, нови продукти и конкурентни цени;
• да отговаряме на изискванията на системата за управление на качеството и непрекъснато да подобряваме нейната ефективност;
• да развиваме уменията на персонала и да повишаваме неговата квалификация чрез ефективни обучения;
• да развиваме взаимоизгодни отношения с доставчиците за осигуряване на бездефектни и навременни доставки на материали на конкурентни цени;
• да оптимизираме процесите във фирмата в съответствие с регламентираните изисквания, на базата на непрекъснато усъвършенстване и развитие;
• непрекъснато да подобряваме опазването на околната среда чрез намаляване замърсяването на атмосферния въздух, водите и управление на отпадъците;
• икономично да потребяваме ресурсите – газ, ел. енергия и вода;
• да намалим до минимум и по възможност да предотвратим замърсяването на околната среда чрез приемане на общи и конкретни цели и програми;
• да се стремим към повторно използване и рециклиране на генерираните отпадъци, както и правилно да събираме, съхраняваме и предаваме на оторизирана фирма другите отпадъци, генерирани във фирмата;
• да наблюдаваме и измерваме ключовите характеристики на процесите и дейностите, имащи значимо въздействие върху околната среда;
• да осигуряваме необходимото обучение и да засилваме персоналната отговорност към опазване на околната среда;
• непрекъснато да подобряваме постиженията на организацията на база анализи, информация и ефикасни решения;

Проекти

Форма за контакт

1 + 11 =