Изберете страница

Научноизследователски строителен институт - НИСИ ЕООД

Управител: Мая Косева
Лице за контакт: Милена Мидева – Димитрова
Адрес: гр. София, бул. “Никола Петков” 86
Тел./Факс: +359 (0)2 856 10 82
Еmail: nisi@nisi.bg
Уебсайт: https://nisi.bg

Дейност: Научноизследователският строителен институт – НИСИ” ЕООД е национален изследователски институт със сто и двадесет годишна история (основан през 1899 г.). От 1998 г. Предметът му на дейност включва научно изследователска, иновационна, експертно-консултантска, изпитвателна, сертификационна, проектантска и инженерингова дейност в областта на строителните технологии, материали и продукти, конструкции на сгради и съоръжения (включително и антисеизмичното им осигуряване), земна механика и фундиране, строителна физика, -химия и -изолации, строителни машини, технологично и електрооборудване на строителни производства; информационно и научно-техническо обслужване на строителни фирми, общинската, държавна и съдебната администрации.

В рамките на НИСИ работят две акредитирани БДС EN ISO/IEC 17025 лаборатории: Изпитвателен център по строителство (ИЦС) и Изпитвателна лаборатория за строителни материали (ИЛСМ). Извършват се изпитвания на строителни продукти, материали и изделия, на строителни конструкции, елементи и детайли на технологично оборудване за клиенти от страната и чужбина.

НИСИ е нотифициран орган на Европейската комисия за изпълнение на задачи, свързани с оценяване на съответствието на строителни продукти в съответствие с изискванията на СЕ Регламент № 305/2011 (Construction Product Regulation – CPR). НИСИ е включен в базата данни на Европейската комисия (NANDO) под идентификационен номер NB 2032.

Статут: Асоцииран член на БАИС