Изберете страница

МЦ-Баухеми ЕООД

Управител: Костадин Костадинов
Адрес: гр. Правец, ул. Васил Левски 3
Телефон: (+359) 7133 07 37
Еmail: info@mc-bauchemie.bg
Уебсайт: www.mc-bauchemie.bg
Дейност: Производство и търговия с хидроизолационни системи и материали
Статут: Пълноправен член на БАИС