Изберете страница

МАРИСАН и Колев АД

Производство

Топлоизолационни системи, хидроизолационни системи на циментова основа, сухи строителни смеси, пастообразни мазилки на водна основа, вододисперсионни бои и грундове, архитектурни профили и декорации от EPS.

Управление

Управител: Станислав Колев

Лице за контакт: Иво Колев

Адрес

Русе, Източна промишлена зона, ул.Калнъ дере 15

Контакти

Т: 082 519 721

М: 088 500 50 53

Е: info@marisanbg.com

У: www.marisanbg.com

Продукти

Зад силно диверсифицираното портфолио от продуктови и системни решения на МАРИСАН стоят години развойна дейност, работа в сътрудничество с водещи чуждестранни производители и лаборатории, независими организации и институти. Високотехнологичното производство и многостепенният вътрешен и външен контрол на качеството са това, което отличава продуктите на компанията и буди доверие в нейните партньори. Множеството награди и отличия от местни и международни форуми са само допълнително потвърждение за надеждността на продуктовите и системни решения на МАРИСАН.

Визия и мисия

МАРИСАН е модерна българска компания с богат и дългогодишен опит в производството и предлагането на широк набор от продуктови и системни решения за строителството. За времето на своята дейност и развитие, компанията се е утвърдила не само като един от лидерите на пазара, но и като коректен и надежден доставчик, предлагащ на всички свои партньори и професионалисти в бранша интегрирани комплексни решения в редица области на строителството.

Философията на МАРИСАН е вдъхновена от тясното сътрудничество с клиенти партньори в мисията за разработване на иновативни продукти, системи и интегрирани комплексни решения, които да задоволяват всички нужди на пазара, да щадят природните ресурси и да гарантират функционални и комфортни условия на живот и труд.

Амбициятата на МАРИСАН е да спомогне успешно за разрешаване проблема със съхранението на живота на старите постройки и качественото изграждане на нови такива. Основният стремеж на компанията е да бъде новатор в оформянето на едно екологично и функционално човешко жизнено пространство.

Коректен и надежден доставчик

Проекти

Най-сигурната гаранция за високото качество на предлаганите услуги, както и резултатите от работата с продуктовите и системни решения на една компания е независимата оценка на пазара. Партньорите, които се довериха на качеството на МАРИСАН може да бъде проследен в секцията с референтни обекти на компанията.

Форма за контакт

14 + 7 =