Изберете страница

ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ЛЪЧЕЗАР ХРИСЧЕВ

Адрес: гр.София
Телефон: 0898 615 832
Emai: l.hrischev@abv.bg

Дейност: Доцент в катедра “Технология и механизация на строителството” в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)
– Член на RILEM;
– Член на технически комитет “Surface delamination of concrete industrial floors” към RILEM;
– Член на Управителния съвет на Научно-технически съюз по строителството в България;
– Член на Технически комитет ТК 61 “Изолации на сгради и строителни съоръжения” към БИС;
– Член на Управителния съвет на Българската асоциация по управление на проекти.

Лекционни курсове: “Технология на строителството”; “Довършителни работи в строителството”, “Специфични технологии за довършителни, изолационни и инсталационни работи”, “Производство на стоманобетонни елементи”, “Здравословни и безопасни условия на труд”.

Професионални умения и интереси: Индустриални подови настилки и полимерни подови покрития, антикорозионна защита на строителните конструкции и съоръжения, строителна химия, технология на строителството, ЗБУТ, строителни материали, строителни изолации.

Статут: Индивидуален член на БАИС