Изберете страница

Кнауф България ЕООД

Производство

Семейната компания Кнауф е производител и доставчик на строителни продукти, с над 26 500 служители по целия свят. Кнауф България е основана през 1993 г., но историята на Групата Кнауф датира още от 1932 г., когато братята Алфонс и Карл Кнауф придобиват права за разработване на гипсова мина в Шенген /Люксембург/.

Кнауф има два завода в България – един за производство на гипсфазерни плоскости в гр. Видин и един за гипскартонени плоскости в с. Медникарово, община Гълъбово. Произведените в България гипсфазерни плоскости Vidiwall & Vidifloor и гипсовите строителни плоскости Cleaneo Akustik намират приложение в големи и престижни обекти по света. Кнауф е един от водещите световни производители на съвременни системи за сухо строителство, мазилки и аксесоари, топлоизолационни системи, бои, подови замазки, подови системи, строителна техника и инструменти. Кнауф е синоним на гипс – сред строителни експерти и архитекти.

Внос

Кнауф България внася от други заводи в групата, основно от Германия, Сърбия, Македония, Гърция  гипсови строителни плоскости, дървесновлакнести плоскости, готови шпакловъчни смеси, лепила, фугопълнители и шпакловъчни смеси, гипсови мазилки, грундиращи и хидроизолационни продукти, саморазливни подови замазки, фасадни мазилки, почистващи препарати, инструменти, PFT –мазилкополагаща техника, ревизионни клапи, плъзгащи врати и аксесоари за монтаж.

Търговия

Кнауф България работи с дистрибуторска мрежа от над 35 склада за продажба на строителни материали в цялата страна.

Управление

Управител: Борислав Борисов

Лице за контакт: Видин Бошнаков/ Цветан Василев

Адрес

1618 София, ул. Ангелов връх 27

Контакти

Т: 0700 300 03

Е: info@knauf.bg

У: www.knauf.bg

Продукти

Визия и мисия

Политиката на Кнауф България ЕООД следва визията и мисията на КНАУФ Групата, фокусира се върху клиентите, качеството, околната среда и здравето и безопасност при работа, като се базира на четирите основни ценности на компанията – Човечност, Партньорство, Ангажираност и Предприемчивост.

Висшето ръководство на Кнауф България ЕООД определя своята ПОЛИТИКА по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа в съответствие с целите и контекста на организацията, потребностите и очакванията на заинтересованите страни (Клиенти, Собственици, Персонал, Доставчици и партньори, Общество), приложимите стандарти и работи за непрекъснатото повишаване на качеството на предоставяните продукти и услуги, опазването на околната среда, осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и участието на работниците и на представителите на работниците в планирането, внедряването, оценяването на резултатността и действията за подобряване на системата за управление на ЗБР.
Кнауф твърдо вярва, че само една компания, основана на ценности, е гаранция за устойчиво развитие и намиране решения на предизвикателствата на бъдещето. Това са принципите, на които се основава компанията и според които служителите продължават да действат и днес:

• Menschlichkeit (Човечност)
Ние гледаме на себе си, нашите клиенти и всички останали, участващи в нашите действия, като на част от едно голямо семейство. Ние се застъпваме за справедливост, почтеност и уважение, когато взаимодействаме един с друг.

• Партньорство
Ние се доверяваме един на друг и можем да разчитаме един на друг. Като екип се подкрепяме, когато е възможно. Ние сме надеждни и лоялни.

• Ангажираност
Ние сме изцяло отдадени на предоставянето на решения и продукти с най-високо качество.

• Предприемачество
Ние действаме прагматично, ориентирано към резултатите и използваме възможностите си. С пионерски дух, иновации и готовност да приемем промените, ние създаваме непрекъснат растеж.

За нас спазването на законите и правилата се разбира от само себе си. За да подчертаем важността на този принцип, създадохме Етичен кодекс на Кнауф:

1. Етично и законно управление – нашето поведение е законно и честно.
2. Лоялна конкуренция – никакви нарушения на антитръстовото законодателство.
3. Без корупция и подкупи – печелим нови клиенти и договори честно, благодарение на качеството и цените на своите новаторски продукти.
4. Справедливи и безопасни условия на труд – не търпим никакви форми на дискриминация, пазим здравето и безопасността на служителите си.
5. Ангажирани сме с опазването на околната среда.

За ефективното прилагане на ПОЛИТИКАТА, ръководството поема ангажимент за оповестяване, провеждане и поддържане на активна, целенасочена и документирана политика за управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

Историята на Кнауф

Проекти

Форма за контакт

6 + 12 =