Изберете страница

ИЗИ БИЛД БЪЛГАРИЯ АД

Управител: Пламен Раднев
Адрес: гр. София 1309, жк. „Света Троица”, бл. 347А, вх. А, ет. 7, ап. 24
Телефон: 02/953 27 50, 02/953 04 68, 02/852 99 82
Еmail: office@easybuildbg.com
Уебсайт: http://easybuildbg.com
Дейност: Доставка и монтаж на хидро- и топлоизолации, PVC настилки, саморазливни подове и индустриални настилки
Статут: Пълноправен член на БАИС