Изберете страница

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ДИМИТЪР НАЗЪРСКИ

Адрес: гр.София
Тел: 02/8665264; 9635245 в. 704
e-mail: d.nazarski@abv.bg
Дейност: Строителен факултет, Катедра Строителни материали и изолации – преподавател
– член на УС на Българския институт по стандартизация; – член на УС на НТС по строителство; – член на УС на Българската асоциация по изолации в строителството; – зам.гл. редактор на сп. “Строителство”; – член на редколегията на сп. “Детайли” и на сп. “Още за къщата”.
Лекционни курсове: “Строителни материали”; “Строителни изолации”; “Дълготрайност на строителните материали”
Професионални умения: Диагностика и оценка на строителни конструкции при действие на агресивни среди; – Хидроизолации на сгради и съоръжения; – Топлоизолации и енергийна ефективност на сгради; – Антикорозионна защита на строителни конструкции; – Създаване на композиционни материали на база отпадъчни продукти от промишлеността.
Статут: Индивидуален член на БАИС