Изберете страница

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. БОГОМИЛ ПЕТРОВ

Адрес: гр.София
Телефони: 02/ 8655090, 9635245, в. 517
Еmail: b_petrov@abv.bg
Уебсайт: www.uacg.bg
Дейност:
Център за научни изследвания и проектиране – директор на център
Строителен факултет, Строителни материали и изолации – ръководител катедра
Строителен факултет, Строителни материали и изолации
Лекционни курсове:
Специални строителни материали – немскоезично обучение ХТС
Строителни материали – ССС курс ІІ
Строителни изолации – ССС курс ІІІ
Авангардни строителни материали – ССС курс ІІІ
Професионални умения:ИСтроителни материали Строителни изолации
Статут: Индивидуален член на БАИС