Изберете страница

Аустротерм България ЕООД

Производство

Аустротерм България е производител на топлоизолационни плочи, фасадни профили и декоративни елементи от експандиран полистирен (EPS).

Внос

Продуктовата гама на Аустротерм България се допълва от топлоизолационни плочи от екструдиран полистирен (XPS), които фирмата внася от заводите на Аустротерм в Сърбия и Австрия.

Управление

Управител: Диана Чобанова

Лице за контакт: Диана Чобанова

Адрес

София, Казичене, Индустриална зона

Контакти

Т: 02 9746470

М: 0897 952 752

Е: office@austrotherm.bg

У: www.austrotherm.bg

Продукти

Аустротерм е специалист във висококачествените топло- и шумоизолационни продукти от експандиран и екструдиран полистирен. Компанията предлага оптимални решения за изолация във всяка област: за фундамента и мазето, за периметъра и областта на цокъла, за стените, плоските и скатни покриви, за вътрешността на сградата, както и за изолация от ударен шум.

Визия и мисия

Като признат производител на топлоизолационни плочи от EPS и XPS, фасадни профили и плочи за вътрешно изграждане, ние в Аустротерм държим преди всичко на високото качество и водим последователна иновационна политика. Нашата мисия е намирането на правилните решения за топлоизолация за нашите клиенти – от търговеца през строителя до крайния клиент. Благодарение на доброто качество и отлично обслужване, нашите партньори остават доволни от нас. Факт, който не на последно място се дължи на отличната работа на нашите служители.
 

  • Изграждане на доверие

В основата на нашия успех стоят дългогодишните ни партньорства с нашите клиенти, служители и доставчици. На тях дължим устойчивата стабилност на нашата компания, затова се стремим да сме лоялни и коректни както към нашите бизнес партньори, така и към нашите служители.

  • Уважение към личността

Ние отделяме време и сме готови да изслушаме желанията и проблемите на всеки един от нашите партньори. При това се отнасяме към тях с нужното уважение и респект, като вземаме под внимание техните потребности и личностни особености.

  • Стимулиране на растеж

В нашата дейност се стремим да насърчаваме и осигуряваме непрекъснат растеж: качествен по отношение на продуктовото многообразие, имиджа и организацията, експертните опит и знания; количествен по отношение на продажбите и пазара.

  • Създаване на качество

Нашата марка е по-силна от тези на конкуренцията. Ние изискваме нашите служители, продукти, производство и обслужване да са сред най-добрите в бранша.

  • Насърчаване на иновациите

Интензивната изследователска дейност ни дава възможност да подобряваме съществуващите ни продукти и непрекъснато да разработваме нови изолационни решения, с които да имаме успешно присъствие на пазара. Ние се стремим към модерни и ефективни производствени процеси.

  • Повишаване на квалификацията

Ние се стремим постоянно да повишаваме на квалификацията и мотивацията на нашите служители.

  • Опазване на околната среда и здравето

Енергоспестяващите ни изолационни материали допринасят активно за опазването на околната среда, като намаляват вредните емисии в атмосферата (CO2 и други). Продуктите ни са устойчиви и с дълга продължителност на живота. Ние използваме ефективно материалните и енергийни ресурси, ограничаваме отделянето на отпадъци и вредни вещества. Постоянно оптимизираме нашите вътрешни стандарти за безопасност и здраве.

Проекти

Продуктите на Аустротерм намират широко приложение при изграждането нови, както и при санирането и обновяването на стари сгради – еднофамилни къщи, жилищни блокове, обществени и производствени сгради, хотелски комплекси.

Форма за контакт

6 + 9 =