Изберете страница

АКФ ЕООД, гр. София

Управител: Александър Киречев
Адрес: гр. София, ул. “Русалийски проход” № 5
Телефони: 0883 400 061
Е mail: office@acousticforce.eu
Уебсайт: www.acousticforce.bg

Дейност: Консултации, проектиране, доставка и монтаж на звукоизолационни, акустични и виброизолационни материали и системи.
Статут: Пълноправен член на БАИС