Изберете страница
Австрийският специалист в областта на изолационните материали започва 2022 година с инвестиция от 20 милиона евро

Отляво: Роберт Новак (директор по продажбите на Austrotherm GmbH), Мартин Хорак (кмет на Пурбах), Себастиан Хорват (управител на завода в Пурбах), Хаймо Пашер (технически директор на Austrotherm Gruppe), Харалд Ноймайер (заместник-кмет на Пурбах), Волфганг Тренк (пълномощен представител на Mandelbauer Bau GmbH). Снимка: Austrotherm

Аустротерм, водещ производител в областта на топлоизолацията в Централна и Източна Европа и единствен производител на XPS (екструдиран полистирол) в Австрия, започва 2022 година с голям проект: разширяване на производствени мощности в Пурбах и по този начин не само създава 20 допълнителни работни места на пълно работно време, но също така осигурява заетост на регионални доставчици. Пускането в експлоатация вече е планирано за есента на 2022 година.

„Търсенето на XPS значително нараства и ще продължи да нараства в резултат на „Зелената сделка“ на Европейския съюз. Ето защо тази година ние разширяваме нашите производствени мощности за XPS в Пурбах“, обяснява маг. Клаус Хаберфелнер, управляващ директор на групата Аустротерм.

 

Устойчиви инвестиции в иновативна производствена технология

В завода са предвидени високоефективни изолационни материали на Austrotherm. Подовото отопление ще работи ефективно, като използва отпадната топлина от производствените мощности. Покривът ще се използва частично като зелен покрив и частично за устойчиво производство на електроенергия с фотоволтаична система.

Клаус Хаберфелнер, управляващ директор на Austrotherm Gruppe

Относно Austrotherm

Austrotherm реализира продажби от 343 милиона евро за 2020г. и осигурява заетост на общо 1100 души. Австрийската семейна група в момента разполага с общо 25 производствени бази за изолационни материали в 12 държави, включително два завода в София и Айтос.

 

Източник: АУСТРОТЕРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД