Изберете страница
Krystol T1® е обработка с повърхностно нанасяне на кристална суспензия, която превръща новия или съществуващия бетон в постоянна хидроизолационна бариера.

Krystol T1® намалява пропускливостта на бетона, за да предпази от проникване на вода и химикали, пренасяни по вода. Тъй като се хомогенизира с бетона, може да се приложи или към положителната (мокра) или отрицателната (суха) страна на налягането на водата, което осигурява надежнда хидростатична хидроизолация и ремедиация дори за най-трудните приложения.

Как работи?

Krystol T1 съдържа Krystol технология. Когато се нанесе върху бетона, Krystol реагира химически с вода и неводни циментови частици за образуване на неразтворими кристали с формата на игла. Тези кристали запълват капилярните пори и микро-пукнатините в бетона, които блокират пътя на водата и водосъдържимите замърсители. Всяка влага, на която бъде изложен бетона през целия му живот, ще инициира кристализация, създаваща постоянна хидроизолационна защита.

Какви са предимствата?

 • Постоянна и надеждна хидроизолационна защита, която може да се нанася на положителна или отрицателна страна
 • Неразделен от бетона; Krystol T1 & T2 не се износва или влошава
 • Нанася се на нови или съществуващи бетонни повърхности
 • Самозапечатва микро-пукнатините за срока на живот на бетон
 • Увеличава дълготрайността и издръжливостта на стоманобетона
 • NSF 61-сертифициран за приложения с питейна вода

Къде се прилага?

Krystol T1 се използва за цялостна хидроизолация и добавяне на издръжливост, както на новопоставен, така и на съществуващ бетон от всякаква възраст:

 • Фундаменти
 • Стени
 • Повдигнати плочи и рампи
 • Паркинг конструкции
 • Водни кули
 • Настилки на мостове
 • Водни резервоари (NSF 61-сертифициран)

 

Източник: 4 СМАРТ ЕООД