Изберете страница

От 06 до 09 март Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) участва със свой щанд в строителното изложение „Архитектурно-строителна седмица 2019“ в Интер Експо Център. На посетителите бяха представени: основните насоки на дейността на асоциацията; събитията, които са планирани през 2019 г. – предстоящи обучения и семинари; както и двете специализирани издания на БАИС – „Енергийна ефективност. Топлоизолационни системи на сгради“ и „Ръководство за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради“.

В рамките на съпътстващата програма в първия ден на изложението „Архитектурно-строителна седмица 2019“ и в партньорство с „Камара на архитектите в България“ (КАБ), БАИС проведе и дискусионен панел на тема: „Изменения в Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Отражение при проектиране, изпълнение и контрол на фасадни топлоизолации“.

Д-р инж. Красимир Делов – главен технолог на Баумит България ЕООД – изнесе презентация: „Отражение на измененията в Наредба Iз-1971 върху проектирането и изпълнението на фасадни контактни топлоизолационни системи с мазилка (ETICS)“.

В нея бяха разгледани промените в Наредбата, касаещи топлоизолацията по фасадите: за ниски и средно високи сгради (с височина ≤ 28 м) и за високи сгради (с височина > 28 м); проектиране на противопожарни ивици; изпълнение на ETICS – системи, детайли, особености; както и контрол по изпълнение на противопожарните мерки.

Събитието беше открито от арх. Борислав Игнатов – председател на УС на КАБ и и арх. Николай Баровски – заместник – председател на УС на КАБ, които изразиха задоволство от съвместната работа на двете браншови организации КАБ и БАИС. Въведение направи изпълнителният директор на БАИС, инж. Йордан Николов, като подчерта голямото значение на приетите изменения в Наредба № Iз-1971 за осигуряване на безопасност при пожар, които влязоха в сила от 01.10.2018 г. Заявено бе и намерението на асоциацията да продължава да работи активно, за да предлага адекватна информация и обучение на всички страни, участващи в процеса.

Инж. Николов използва възможността да представи и обучителния семинар, който БАИС ще проведе на 28 март 2019 г. в София: „Почти нулево-енергийни сгради: Топлоизолация на ограждащите конструкции на съществуващи и нови сгради“. Семинарът се провежда в партньорство с ЕнЕфект и УАСГ и е насочен към строителни специалисти, изпълнители на изолационни работи, които имат практически знания за процеса на монтаж на топлоизолационни системи. Повече за обучението можете да прочетете тук.

Дискусионният панел бе насочен към архитекти, инженери-проектанти, консултанти – упражняващи строителен надзор, специалисти от държавната и общинската администрации и отчете висока посещаемост. В него взеха участие над 50 участници в строително-инвестиционния процес.

Събитието се осъществи с подкрепата на членовете на БАИС, участващи в изложението: „Армормат“ ЕООД, „Изомакс – Байчев“ ЕООД, „Фибран България“ АД, „Хенкел България“ ЕООД, „Судал“ ЕООД, „Пи Си Си България“ ЕООД.

 

Източник: БАИС