Изберете страница
Национален ден на обновяването ще се проведе за трета поредна година на 08.11.2022 г.

Събитието ще бъде в хибриден формат – от 14.00 ч. в зала 1.5 на Камара на Строителите в България, ул. „Михаил Тенев“ № 6 и онлайн посредством платформата Microsoft Teams.

Конференцията ще се организира от името на сдружение „Да обновим България“ (Renovate Bulgaria), национален партньор на европейската кампания „Renovate Europe”, чиято основна цел е намаляване на потреблението на енергия на сградния фонд в Европейския съюз с 80% до 2050 г., чрез подкрепа за законодателни промени и стимулиране на амбициозни национални програми за обновяване.

„Да обновим България“ (Renovate Bulgaria) обединява организации, заинтересовани от устойчивото развитие на енергийно ефективното обновяване на сградния фонд в Република България за постигането на заложените на европейско ниво цели. Мотото на организацията е  „най-евтината и чиста енергия е спестената енергия“. Основните цели на Renovate Bulgaria са постигане на високо енергийно ефективен и декарбонизиран сграден фонд до 2050 г. Създаване на стабилна среда за вземане на инвестиционни решения и възможност на потребителите и предприятията да правят по-информиран избор за пестене на енергия и средства чрез ЕЕ обновяване на сградния фонд.

Обновяването е още по-актуално в момента, когато недалеч от България бушува война, когато цените на енергията достигнаха исторически високи стойности, когато енергията се използва като оръжие.

За да съхраним хората си, икономиката си, начина си на живот и демокрацията, ние, европейците, трябва да направим всичко по силите си да намерим устойчиво решение на тези проблеми. Най-устойчивото решение е да намалим потреблението, без да пострада комфорта и здравето на хората. ЕЕ обновяване на сградния фонд е едно такова решение. ЕЕ обновяване е инвестиция в бъдещето ни, а не моментен разход.

Целта на ежегодно провеждания (от 2020 г.) „Ден на обновяването“ е да популяризира в обществото и пред политическото ръководство на България необходимостта от ускоряване и задълбочаване на процеса на енергийно ефективно обновяване на сградния фонд като най-устойчивото решение за постигане на стратегическите цели за намаляване на потреблението на енергия и преодоляване на опасностите от енергийна бедност и загуба на конкурентоспособност на българската индустрия.

Програма на събитието:

14:00 – 14:30 

ОТКРИВАНЕ И ОБРЪЩЕНИЯ

инж. Йордан Николов – Изпълнителен директор на БАИС

Урсула фон дер Лайен – Председател на Европейската комисия

Адриан Джойс – Директор на Renovate Europe Campaign

Радан Кънев – депутат от Европейския парламент и докладчик по Директивата за енергийните характеристики на сградите

Атанас Пеканов – Заместник министър-председател по управление на европейските средства (поканен)

арх. Иван Шишков – Министър на регионалното развитие и благоустройството (поканен)

Ивайло Алексиев  – Изпълнителен директор на АУЕР

14:30 – 14:40

ОСНОВНИ ТЕМИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ДЕН НА ОБНОВЯВАНЕТО 27.10.

14:40 – 14:50

СПОДЕЛЯНЕ НА ОПИТ ОТ ПРОЦЕСА НА ОБНОВЯВАНЕ ОТ СЛОВАКИЯ представител на партньора на Renovate Europe за Словакия

14:50 – 15:10

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКЛАД, ИЗГОТВЕН ОТ ЕКИП НА СВЕТОВНАТА БАНКА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПОДКРЕПА НА ВЪЛНАТА НА ОБНОВЯВАНЕ

15:10 – 15:30

ПРОЕКТ „SHEERenov“ – РЕЗУЛТАТИ И ПРЕПОРЪКИ

Цвета Наньова – изпълнителен директор на БАКК АД

15:30 – 15:50

СТАНОВИЩЕ НА „ДА ОБНОВИМ БЪЛГАРИЯ“ ПО НАСОКИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМИ 9а и 9б от НПВУ

инж. Йордан Николов – изпълнителен директор на БАИС.

15:50 – 16:10

ОБУЧЕНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕСА НА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНОТО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД – ПРОЕКТАНТИ, ИЗПЪЛНИТЕЛИ, ОЦЕНИТЕЛИ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПОСРЕДНИЦИ

д-р Драгомир Цанев – изпълнителен директор на ЕнЕфект

16:10 – 16:45

Дискусия – кръгла маса на тема:

„КАК ДА УСКОРИМ ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНОТО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД“

16:45

ЗАКРИВАНЕ

 

Източник: БАИС