Изберете страница

Как да накараме клиентите да ни вярват? Техники за успех при директен контакт

Спечелването на доверието на клиентите е една от най-важните цели на всеки успешен бизнес, която изисква последователно и отговорно изпълнение на редица бизнес процеси. Доказано е, че най-значима роля от тези процеси има личният контакт на служителите Ви с настоящите и потенциалните Ви клиенти и затова правилното поведение на търговския и маркетинговия Ви персонал e от първостепенна важност за формирането на доверие. Препоръчително е служителите Ви да следват следните техники за успех при комуникация с клиентите:

Позитивна невербална комуникация
Външният вид и невербалната комуникация на служителите Ви са фактори, които правят силно впечатление още при първия контакт на потенциалните Ви клиенти с бизнеса Ви. Погрижете се първото впечатление на клиентите Ви да е добро, като те се срещат със специалисти със спретнат външен вид и позитивна невербална комуникация като искреност и заинтересованост в погледа, усмивка и топло ръкостискане.

Изслушване
Клиентите Ви очакват да получат адекватно предложение, отговарящо напълно на потребностите им. За да останат удовлетворени, е необходимо на бъдат добре разбрани от служителите Ви. Важно е служителите Ви да изслушат внимателно всеки един клиент и да вникнат в неговата конкретна ситуация. Реакции по време на разговора като кимане, водене на бележки, задаване на въпроси и трансформиране на изразите на клиента с цел да се провери дали той е разбран правилно създават у клиента усещане, че му е отделено специално внимание и така стимулират формирането на неговото положително отношение към компанията Ви.

Идентифициране на проблемите
Предварителното проучване на потребностите на целевите Ви групи и внимателното изслушване на клиентите дават възможност на служителите Ви прецизно да идентифицират проблемите им и да предложат най-подходящите решения. Насърчавайте служителите си да подхождат професионално, като препоръчват тези продукти и услуги, от които клиентите Ви ще бъдат най-удовлетворени, а не онези, от които бихте генерирали най-големи печалби. Изграждането на доверие в дългосрочен план е по-ценно от краткосрочните печалби.

Създаване на увереност
Целта на Вашите служители е да създадат увереност у клиентите Ви, че предложените продукти и услуги са най-доброто решение за тях. Един от най-сигурните фактори за изграждане на доверие е клиентите Ви да възприемат Вашите служители като експерти в областта, в която работят. Ето защо е важно презентирайки продуктите и услугите Ви, служителите Ви да убедят клиентите Ви в своята компетентност.

Надминаване на очакванията
Най-висока степен на удовлетвореност на клиентите се постига, когато надминете очакванията им. Спазването на обещанията и обещаване на по-малко преимущества, отколкото е възможно реално да получат от даден продукт или услуга са основни механизми за постигане на доверие и за заздравяване на взаимоотношенията с клиентите Ви. Нека служителите Ви са по-скромни в обещанията, за да останат клиентите Ви очаровани от крайния резултат.