Изберете страница

На 11.04.2024 г., в сградата на КСБ, се проведе Общо отчетно-изборно събрание на Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС). Събранието беше открито от изпълнителният директор инж. Йордан Николов, който представи  г-н Цанко Миланов, като председател на УС на БАИС. Бяха взети важни решения и изборан нов управителен съвет, който ще ръководи дейностите на асоциацията в следващия период.

На събранието бе представен доклад за дейността на асоциацията през изминалата година, както и новия бюджет, който бе приет с единодушие.

Изведени бяха акцентите на програмата по основните направления:

  • БАИС ще продължи съвместната работа с държавната и общинската администрация;
  • Задълбочаване на сътрудничеството с браншовите организации в строителния сектор;
  • Развитие на дейности за непосредствено подпомагане на бизнеса на членовете;
  • Подобряване състоянието на кадровия потенциал – технически и изпълнителски кадри в областта на изолациите в строителството;
  • Активно сътрудничество с Renovate Europe и Fire Safe Europe и участие в организираните от тях семинари и работни групи;
  • Развитие на организацията Renovate Bulgaria.

Архитект Даниела Иванова, член на секция “Акустика и звукоизолации”, представи своя доклад по подготовката на проекта за новото ръководство – “Проектирането и изпълнението на звукоизолационни системи на сгради”. Това ще бъде третото издание на асоциацията, като целта е да допринесе за добрите практики и ефективни решения в хидро-, топло- и звукоизолации.

Беше избран нов УС на БАИС в състав:

– Цанко Миланов, „Винербергер“ ЕООД – председател
– Тодор Тодоров, „Кнауф Инсулейшън” ЕООД  – заместник-председател
– проф. д-р инж. Богомил Петров, член физическо лице
– Петър Илиев, „Бултермострой“ ЕООД
– Иван Давидов, „Хенкел България“ ЕООД

Общото отчетно годишно събрание на Българската асоциация за изолации в строителството затвори врати с амбициозни планове за бъдещето, подчертавайки ролята на асоциацията в напредъка на строителството в България.

Източник: БАИС