Изберете страница

Национална кръгла маса за финансиране на инвестиции в енергийна ефективност в България

КЛИМАТ И ЕНЕРГИЯ: ПОЛИТИКИ И ФИНАНСОВИ МЕХАНИЗМИ ЗА УСТОЙЧИВО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ В НОВИЯ ПЛАНОВ ПЕРИОД

 
Дата: 19.05.2021 г. от 10:30 ч.
Mясто: https://us02web.zoom.us/j/87223187527 (Zoom Webinar)
 
Като част от инициативата „Интелигентно финансиране за интелигентни сгради“, Европейската комисия организира серия от „Форуми за инвестиране в устойчива енергия“, за да повиши информираността на публични и частни заинтересовани страни и да стимулира сътрудничеството между тях за разработване на мащабни инвестиционни програми и схеми за финансиране на проекти за енергийна ефективност. В периода 2016—2019 г. форумите за инвестиции в устойчива енергия включиха над 30 събития в 15 държави; от началото на 2021 г. подобни събития се организират в рамките на серия от проекти по програма Хоризонт 2020 на ЕС. Събитията, проведени в София на 28 юни 2018 г. и на 11 юни 2019 г., събраха над 150 участници, работещи по финансирането на енергийната ефективност – представители на финансовия сектор, националното правителство и местните власти, собственици на проекти, участници във веригата за доставки, местни и регионални енергийни агенции и консултанти.
 
Настоящето събитие, организирано с подкрепата на проектите BeSMART и SMAFIN по програма Хоризонт 2020, си поставя за цел да надгради постигнатото от тези форуми, като постави началото на постоянна платформа за участие на заинтересованите страни в разработването, изпълнението и мониторинга на програми и инструменти за финансиране на енергийна ефективност и ВЕИ във всички икономически сектори, със специален фокус върху сградното обновяване.
 
Програма:
 
Откриваща сесия:
ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
 
👉 10:30 – 10:40 ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
Официални лица
👉 10:40 – 11:00 ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ ПРЕДХОДНИТЕ ФОРУМИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ
Марко Марков, Еконолер България, организатор и модератор на предходните форуми
👉11:00 – 11:20 НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ В ПОДКРЕПА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на АУЕР
👉11:20 – 11:40 СГРАДНОТО ОБНОВЯВАНЕ В ПЛАНОВЕТЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ В ЕВРОПА
Юлиан Попов, BPIE
👉11:40 – 12:00 РОЛЯ НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ И ОБЩНОСТИ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА УСПЕШНИ ПОЛИТИКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Представяне на проучването на ENERGY EFFICIENCY WATCH
Кристина Дели, Energy Cities
 
☕️12:30 – 13:30 Почивка за обяд
 
Паралелна сесия I:
ФИНАНСИРАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПВУ И ПРР. РОЛЯТА НА БЪДЕЩИЯ НАЦИОНАЛЕН ДЕКАРБОНИЗАЦИОНЕН ФОНД
👉 13:30 – 14:30 Представяния:
🔹Основни моменти в Плана за възстановяване и устойчивост:
Йордан Николов, БАИС / Драгомир Цанев, ЕнЕфект
🔹Енергийната ефективност в Програмата за развитие на регионите:
Представител на МРРБ (поканен)
🔹Ролята на бъдещия Национален декарбонизационен фонд за успешно изпълнение на политиките: Марко Марков, Еконолер
 
Паралелна сесия II:
РОЛЯТА НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
👉 13:30 – 14:30 Представяния:
🔹Новото Споразумение на кметовете: Станислав Андреев, ЕкоЕнергия / ЕнЕфект Консулт
🔹Възможности за общините по ПВУ и ПРР: Представител на НСОРБ
🔹Разработване на инвестиционни концепции с помощта на EU City Facility: Десислава Камбурова, национален експерт (поканена)
🔹Ролята за ЗеОП: Тодор Попов, Община Габрово
 
Паралелна сесия III:
ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО: ЕНЕРГИЙНИ ОБСЛЕДВАНИЯ, СЕРТИФИЦИРАНЕ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ
👉 13:30 – 14:30 Представяния:
🔹Добри практики за постигане на високи енергийни класове при сградни обновявания: Александър Станков, ЕнЕфект
🔹Сертифициране за енергийна ефективност: Ангелина Томова, Енергийна агенция Пловдив
🔹Изисквания към проектите за енергийна ефективност: представител на ФЕЕВИ (поканен)
 
☕️14:30 – 15:00 Кафе пауза
 
Заключителна сесия:
НАУЧЕНИ УРОЦИ И ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ
👉15:00 – 15:30 ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЯТА ОТ ПАРАЛЕЛНИТЕ СЕСИИ
Модератори на трите сесии
👉15:30 – 16:10 ЩЕ УСПЕЕМ ЛИ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАМЕ ОТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ЗЕЛЕНИЯ ПРЕХОД?
Панелна дискусия с участието на представители на АУЕР, КСБ, БСК, общини и енергийни експерти
👉16:10 – 16:30 ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
 
Регистрирайте се тук: https://forms.gle/VhF4sQXqbUW1zyUR6
 
 
Източник: ЕнЕфект, Център за енергийна ефективност