Изберете страница

Браншови организации, ЦПО и производители на материали и компоненти са поканени да използват безплатно базата на новия център за обучения по енергийна ефективност

Въздухоплътност, инфрачервена термография, вентилация с рекуперация, проектиране и строителство на пасивни и почти нулевоенергийни сгради – това са само част от темите, по които ще се провеждат обучения в новия учебен център за енергийна ефективност и ВЕИ в сградите, който бе открит пред повече от 80 гости на 16-и май в Университета по архитектура, строителство и геодезия бе открит. Първите учебни курсове, по които вече тече регистрация, можете да намерите на адрес www.busenerpro.com/trainings ; много от тях са безплатни или на символични цени.

Центърът за знания за енергийна ефективности и ВЕИ в сградите е основан и оборудван в изпълнение на проекта Train-to-NZEB (Обучение по почти нулевоенергийни сгради), финансиран по програмата на Европейския съюз “Хоризонт 2020”. Той е част от мрежа от 5 подобни учебни лаборатории (в България, Румъния, Турция, Украйна и Чехия) и има за цел да създаде условия за специализирано практическо обучение на специалисти от всички сфери на инвестиционния процес – изследователи и проектанти, инвеститори, ръководители и изпълнители в строителството, представители на централни и местни власти, журналисти.

УАСГ, КСБ И ЕНЕФЕКТ ОТКРИХА УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

В церемонията по откриването заедно с домакините от УАСГ и инициаторите от ЕнЕфект и КСБ с официални приветствия се включиха и представители на АУЕР, КИИП и БАИС. Като положителен знак бе прието присъствието на много строителни фирми, доставчици на материали и компоненти и центрове за професионално обучение, които изявиха желание за сътрудничество и съвместна организация на обучения.

Бе отчетен фактът, че въпреки общото разбиране за острата необходимост от активно обучение на строителните специалисти от всички равнища по темите, свързани с енергийната ефективност и ВЕИ, все още реализирането им е трудно и са нужни много повече усилия от всички заинтересувани страни за повишаване на интереса към подобен тип квалификационни курсове.

Новият учебно-демонстрационен център ще представя съвременни технологии, изделия и материали, предназначени за строителството на почти нулевоенергийни сгради с ВЕИ. Учебните програми, по които ще се водят обученията, са изключително разнообразни – от международните сертификационни схеми на Институт Пасивна къща-Германия и инициативата BUILD UP Skills, до програми за придобиване на квалификация по част от професия и кратки демонстрационни курсове. Засегнати са всички свързани с почти нулевоенергийните сгради теми като изолационни системи, дограми, вентилация с рекуперация, въздухоплътност, съвременни системи за отопление и охлаждане, ВЕИ, обновяване на съществуващи сгради и много други.

УАСГ, КСБ И ЕНЕФЕКТ ОТКРИХА УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

С развитото международно партньорство и вече спечелените нови европейски проекти в областта се очаква се центърът да се превърне в средище за обмен на знания и умения за проектирането, изграждането и експлоатацията на сгради с много висока степен на енергийна ефективност, които отговарят на стандартите на следващите десетилетия.

УАСГ, КСБ И ЕНЕФЕКТ ОТКРИХА УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Откритите за регистрация курсове можете да намерите по всяко време на адрес www.busenerpro.com/trainings , а допълнителна информация за европейските проекти, с чиято подкрепа се осъществяват обученията, на www.busenerpro.com и www.train-to-nzeb.com.

Проектът Train-to-NZEB (Обучение по почти нулевоенергийни сгради) се изпълнява от международен консорциум с участието на 12 организации от 7 европейски страни (България, Германия, Ирландия, Румъния, Турция, Украйна и Чехия) под общата координация на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект (България) и с активното участие на Камаратанастроителите в България.

Източник: ЕНЕФЕКТ