Изберете страница
ТЕРМОФЛЕКС® SUPER STAR – гаранция за устойчивостта на топлоизолационната система

Средната експлоатационна продължителност на една топлоизолирана фасада е около 35 години. Но за да се гарантира функционална устойчивост за подобен дълъг срок, основното изискване е да се подхожда професионално и коректно към процесите по планиране и последващ монтаж на топлоизолационната система. В практиката са познати и редица случаи, при които цялостната структурна стабилност на системата страда от проблемното изпълнение дори и само на една от стъпките в процеса по нейното полагане.

Като най-важен фактор, осигуряващ функционалната сигурност и експлоатационната надеждност на топлоизолационната система, определено може да се посочат видът и начинът на изпълнение на нейната армировка. Посредством подбора на правилните материали и тяхната адекватна обработка и полагане, се гарантира, че този функционален слой ще поеме всички възникнали във времето натоварвания, предпазвайки системата от щети и напуквания.

ТЕРМОФЛЕКС® SUPER STAR – гаранция за устойчивостта на топлоизолационната система

Изборът на изпитан и утвърден материал, с който предстои да се шпакловат и армират топлоизолационните плочи, е гаранция за предотвратяване на масивни щети, засягащи цялостната здравина и стабилност на системата. Основната характеристика, която шпакловъчната смес трябва да притежава е свързана с устойчивост на екстремни натоварвания и агресивни външни влияния.

ТЕРМОФЛЕКС® SUPER STAR – гаранция за устойчивостта на топлоизолационната система

Решението

ТЕРМОФЛЕКС® SUPER STAR е специално разработен, висококачествен строителен разтвор, предназначен за изпълнение на устойчив армиран шпакловъчен слой върху топлоизолационни плочи от EPS или XPS без кожа. Това, което го отличава от съществуващите продукти на пазара, е неговата особена резистентност срещу структурни напрежения при фасади, подложени на екстремни натоварвания.

Приложение

Фасадите, подложени на сериозни температурни изменения, изискват работа с продукти, издръжливи на променливи амплитуди и агресивен климат. ТЕРМОФЛЕКС® SUPER STAR гарантира сигурни резултати и надеждна устойчивост на шпакловъчния слой, благодарение на своята резистентност към линейни движения – както свивания, така и разширения, възникнали вследствие на температурните амплитуди. Като възлов елемент от интегрираните топлоизолационни системи ТЕРМОФЛЕКС® CLASSIC и ТЕРАПОР® ULTRA, ТЕРМОФЛЕКС® SUPER STAR се явява особено подходящ, както за новопостроени, така и при стари сгради, намиращи се в процес на саниране или реновиране.

Свойства

Екстремната устойчивост на механични увреждания на продукта, се дължи на вложените в неговата структура, MS-полимери и синтетични фибри. Тази комбинация значително подобрява еластичността на сместа, същевременно с което спомага и за увеличеното ѝ сцепление към полистирен и всички видове минерални основи. Повишените якостни характеристики спомагат и за подобрената устойчивост на цялата топлоизолационна система срещу наранявания, напуквания и удари.

Освен гарантираната здравина, с която се характеризира шпакловъчния слой, постигнат с ТЕРМОФЛЕКС® SUPER STAR, той притежава и особена паропропускливост, гарантираща „дишането“ на фасадата и извеждането на парите извън конструкцията.

ТЕРМОФЛЕКС® SUPER STAR притежава и най-висок клас на негоримост (А1) според установения стандарт БДС EN 13501-1. По този начин се гарантира резистентността на продукта срещу възникване и разрастване на пожари, както и ефективността му като пасивно средство за пожаробезопасност.

Независимо от тежките атмосферни условия, агресивната външна среда и степените на натоварване, на които е подложена топлоизолационната система, ТЕРМОФЛЕКС® SUPER STAR се явява сигурен начин за подсигуряване на нейната структурна стабилност и удължаване на продължителността на нейния живот.

За допълнителна техническа или търговска информация, моля посетете официалния интернет сайт www.marisanbg.com или корпоративния блог http://blog.marisanbg.com.