Изберете страница

ЧАСТ 1

Арките и сводовете са използвани като конструктивни елементи за разпределение на статични натоварвания от древни времена. В същото време те са и ефективни архитектурни и естетически варианти на дизайна. Желанието за повече атмосфера и комфорт постави естествените форми обратно във фокуса на много интериорни дизайнери и строители. Кръгли геометрии като арки, сводести тавани, колони или извити стени са основни детайли от модерната архитектура.

Гъвкави гипсови плоскости

Всеки, който иска да изгражда по модерен начин и да проектира пространствата с минимални усилия, има необходимост от съвременни строителни материали и системи, които могат да бъдат гъвкаво оформени. Иновативни продукти, на гипсова основа, осигуряват свеж бриз в интериорния дизайн. Прилагането на смели дизайнерски идеи се улеснява от използването на гъвкави специализирани гипсови плоскости, като например плочите Glasroc F 6mm от Rigips. Тези плоскости за огъване са подходящи както за стени, така и за тавани. С тях могат да се реализират радиуси до 600 mm. огъвания, с които много други строителни материали не могат да се справят .

Плоскостите Glasroc F 6mm  се огъват без да е необходимо предварително овлажняване. Добавените стъклени влакна в гипсовото ядро осигуряват в пъти по-голяма гъвкавост и в същото време стабилност, в сравнение със стандартните плоскости от гипскартон. Преди монтаж плоскостите се огъват в двете посоки, за да може да се разтеглят стъклените влакна и да направят плоскостите гъвкави. В допълнение, Glasroc F 6 mm има много гладка и равна повърхност, така че цялостното шпакловане на повърхността е необходимо само при специални светлинни условия и изисквания за гладкост на повърхностите.

Ето няколко основни съвети за обработка и употреба.

  • Окачен сводест таван с Glasroc F 6mm

 

 

 

За да се постигне оптимален радиус на огъване, плоскостите Glasroc F трябва да се “наложат” върху основата преди да се завият. Този процес предизвиква разкъсване на надлъжните влакна в плочите, като по този начин се улеснява процеса на огъване. Типичните шумове при деформиране и огъване са безвредни.

Направете среща с консултант или техник сега.

Монтажът на Glasroc F 6 mm се извършва директно върху подконструкцията. При еднослойна обшивка плоскостите се закрепват със специални винтове Glasroc F (Riflex) 3,9 x 19 mm, с разстояние между винтовете 170 mm. При двуслойна обшивка първият слой се фиксира със специални винтове Glasroc F (Riflex) 3,9 x 19 mm, с разстояние между винтовете 400 mm. Вторият пласт е фиксиран с винтове Rigips за сухото строителство TN 3,5 x 25 mm, с разстояние между винтовете 170 mm. Връзката с външните обшивки и стените се фугират с фугопълнител Rigips VARIO и стъклофазерна лента. Фугите на първия слой само се запълват.

Тук също трябва винаги да се разделят винтовите разстояния в областта на напречните фуги и да се поставят допълнителни опорни профили в краищата на плочите за равномерно оформяне.

Очаквайте следващите статии посветени на различните приложения на плоскостите за огъване RIGIPS.

Източник: СЕН ГОБЕН КОНСТРАКШЪН ПРОДЪКТС БЪЛГАРИЯ ЕООД