Изберете страница
Строителството на сгради нарасна с над 15%

Продукцията в строителството през октомври нараства с 1.8% спрямо септември и с 10.1% спрямо дванайсет месеца по-рано, сочат предварителните данни на Националния статистически институт.

Данните сочат увеличение както при строителството на сгради, така и при изграждането на инфраструктурни обекти.

Спрямо предходния месец строителството нараства с 1.5%, преодолявайки спада с по половин процент през предишните два месеца. Гражданското/инженерното строителство нараства с 2.2% при отрицателни стойности от юни до август и нулев растеж през септември.

На годишна основа ръстът на строителната продукция през октомври 2017 г. се определя от положителния темп при сградното строителство, където увеличението е с 15.1%, а при гражданското/инженерното строителство – с 4.2%.

Източник: http://www.comfort.bg