Изберете страница
"Сан Стефано Плаза" със световен сертификат за устойчива сграда

Столичният комплекс „Сан Стефано Плаза“ стана първият жилищно-търговски и офис комплекс у нас, удостоен със сертификат BREEAM International 2013, който е най-широко използваният световен стандарт за устойчиви сгради.

Сертификатите бяха връчени на официална церемония в галерия Сан Стефано в комплекс „Сан Стефано Плаза“.
Британската сертифицираща организация е дала оценка Excellent (Отличен) за трите части на комплекса – жилищна, търговска и офис. Жилищната част на „Сан Стефано Плаза“ е първата в България, удостоена с подобен сертификат.

„Когато преди четири години започнахме да преследваме тази наша цел, направихме съвместно с нашите консултанти много разработки, чрез които оптимизирахме всички сградни инсталации. Постигнахме най-високо ниво на енергийна ефективност с цел да съхраним природата, от една страна, а от друга – да намалим разходите за обитаване и поддръжка на комплекса“, каза инж. Николай Караянев, изпълнителен директор на „Сан Стефано пропърти дивелопмънт“.

На ъгъла между улиците „Сан Стефано“ и „Шейново“ е изградена малка сграда, която е архитектурна реплика на старата бирена фабрика “Прошеково пиво”, която се е намирала на същото място преди 133 години.

“По този начин изпълнихме едно от основните изисквания на BREEAM, а именно да съхраняваме културно-историческото наследство и памет”, отбеляза Караянев.
При изграждането на комплекс „Сан Стефано Плаза“ са използвани сертифицирани материали и са вградени съвременни интелигентни системи за управление и контрол.

На първи сутерен е изградена зарядна станция за електромобили, като енергията за нея се добива от фотоволтаична инсталация, която се намира на покрива на сградата. „По този начин намаляваме въглеродните емисии и подобряваме екологичната обстановка“, изтъкна Караянев.

В специален резервоар пък се събира дъждовна вода, която се използва за миене на сутеренните етажи и за поливане на растителността, която е изградена предимно от местни видове.

Измерванията на нивата на естествена осветеност в сградата са показали, че те значително надвишават минималните стойности, както според българското законодателство, така и според BREEAM.

Направени са контролни измервания и на акустичните й характеристики, които са доказали добрата среда за обитаване в изградените пространства.
Керамичната фасадна облицовка на сградата е самопочистваща се и с антибактериално покритие, като 1000 кв. м от тази облицовка пречистват въздуха колкото 70 средно големи дървета.

Изградена е система за сградно управление, с която се контролират и управляват от разстояние всички основни инженерни системи – осветление, климатизация, вентилация, слънцезащита, охранителни системи, поливна система.

“Тази сграда е на изключително високо ниво, тя разширява границите и изтегля бранша напред”, каза след връчването на сертификатите Мартин Таунзънд, директор “Устойчиво развитие” в сертифициращата организация BREEAM.

Според него сградата на “Сан Стефано Плаза” е демонстрация как трябва да се строи в бъдеще.

“На фона на всички предизвикателства пред обществото в глобален план е много важно, че има хора като вас, които поставят нов стандарт за това как трябва да се случват нещата в бъдеще, за да се осигури по-добра среда за всички нас”, допълни Таунзънд.

„Този проект се вписва идеално в стратегията на Столична Община „София, зелен град“, заяви от своя страна заместник-кметът на район Средец Любомир Ковачев и изрази надежда да се развиват все повече такива проекти в столицата.
Комплекс „Сан Стефано Плаза“ включва 115 луксозни жилища, 40 търговски обекта, 8 офиса клас А, учебен център и 488 паркоместа на четири подземни нива.

Част от архитектурната композиция е бирария „Прошеково пиво“, чиято фасада е в стилистиката на първата пивоварна фабрика в София, построена на това място през 1884 г.

Източник: https://profit.bg