Изберете страница
Г-н Антони Чипев поздравява делегатите на БАИС

С 0.4% по-малко се е строяло през август на текущата година в сравнение с юли, сочат данните на Eurostat. На месечна база най-голямо понижение се регистрира в Швеция – 9.7%. Следват Словения и Словакия, съответно с 3.6% и 1.4%. На четвърта позиция е Германия със спад от 1.2%.

България е на трето място по ръст в строителството на месечна база. Увеличението е 0.9%. На първите две позиции са Унгария с ръст от 9.8% и Италия – 1.8%.

Разглеждайки данните на годишна база се отчита увеличение в темповете на строителство от 3.1% през август на текущата година в сравнение със същия месец на миналата. И тук Унгария е на първо място с ръст от 36.8% на годишна база. Следва Полша с увеличение от 23.3%, а на трета позиция е Швеция – 14.7%. Италия, Румъния, Белгия и Испания са държавите, в които почти не се наблюдава промяна в интензивността на строителство през този август в сравнение с миналия.

Източник: www.izolacii.eu