Изберете страница

През септември 2017 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.0% под равнището от предходния месец. Това сочи статистика на Националния статистически институт (НСИ).

Календарно изгладените данни показват увеличение от 6.0% на строителната продукция през септември 2017 г. в сравнение със същия месец на 2016 година.

През септември 2017 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището от предходния месец, като продукцията от сградното строителство намалява с 1.4%, a от гражданското/инженерното строителство – с 0.4%.

На годишна база ръстът на строителната продукция, изчислен от календарно изгладени данни, се определя от положителния темп при сградното строителство, където увеличението е с 12.3%, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано намаление от 1.1%.

Източник: Expert.bg