Изберете страница

Ръководство за проектиране и изпълнение на зелени покриви и паркинг-покриви

Специализираното издание „Ръководство за проектиране и изпълнение на зелени покриви и паркинг-покриви” с автор инж. Орлин Илиев има амбицията да запълни празнина у нас в областта на проектирането на зелени покриви и паркинг-покриви, които все по-често се срещат при строителството на жилищни и обществени сгради.

Зелените покриви са детайлно разгледани в техните две разновидности – екстензивни и интензивни. Изяснена е тяхната структура, функцията на отделните конструктивни слоеве, като е уточнен и конкретният вид на хидроизолационната им система. За двата вида зелени плоски покриви са разработени детайли на хидроизолационните им системи.

В последните две-три десетилетия паркинг-покривите навлязоха у нас предимно при строителството на някои видове търговски и административни сгради. В процеса на проектирането им са използвани предимно чуждестранни фирмени материали и проспекти поради липсата у нас на нормативни документи и на традиции в тази област. В ръководството за този вид покриви са разработени детайли за тяхната структура на база паважна настилка, такава, съчетана със зелен покрив, и паважна настилка при наличие на пешеходни зони в нея. Отделено е специално внимание на структурата на различни видове хидроизолационни системи