Изберете страница

Публикувано на 26.04.2018 г.

Русия приема задължителни норми за енергоефективността на сградите

Русия прави пореден опит да повиши енергоефективността на сградите си. На 6 април 2018 г. влязоха в сила изискванията за енергийна ефективност на сградите, установени със заповед на Министерството на строителството на Русия. Приетият норматив установява задължителни изисквания, насочени към подобряване на енергийната ефективност и икономията на енергия в строителния комплекс на Руската федерация. Заповедта регулира изискванията към новите сгради, включително многофамилните къщи, за намаляване на специфичното потребление на енергия за отопление на три етапа. Първият предвижда от юли 2018 г. до януари 2023 г. топлината и енергията, използвани за отопление на новопостроени сгради да намалеят с 20%, вторият е до 2028 г. и предвижда следващо намаление с 40%, а след 2028 г. спестената енергия трябва да достигне 50% спрямо настоящото положение. Изпълнението на изискванията ще бъде задължително за всички категории организации, участващи в строителството, както на етапа на проектиране, така и при изграждането на сградите след строеж, реконструкция или ремонт.

Въпреки, че в Русия има приета заповед на Министерството на регионалното развитие от 2010 г. за енергийната ефективност на новите сгради, ситуацията се влошава, вместо да се подобрява. Показателен за това е анализът на пазара на дограми, тъй като до 40% от енергозагубите се отчитат от прозорците, което представлява най-голям дял от топлинните загуби в цялата къща. Данните показват, че към днешна дата 88% процента от монтираните дограми не отговарят на сега действащите изисквания за енергийна ефективност. Специалистите настояват за точно регламентиране на изискванията към отделните елементи на строителството, например дограмите, за да се постигнат целите на новата програма.

Източник: https://www.dogrami.bg