Изберете страница

Ролята на интерактивността за успеха на продуктите Ви – от идея до употреба

Днес потребителите ежедневно са изложени на хиляди послания от търговски марки, повечето от които остават незабелязани. Ниската ефективност на директната реклама и новите технологични възможности стимулират маркетинговите експерти да заложат на двустранната комуникация за предлагане на продуктите и услугите си. Изненадващо все още са малко бизнесите, които използват интерактивността като подход за осигуряване на успеха на продуктите си от идеята за реализирането им до ефективната им употреба.

Зараждане на идеята
Търсенето на продуктите Ви се определя от потребността на пазара от тях. Eто защо идеята за разработване на конкретен продукт е желателно да бъде вдъхновена от необходимостта от него, т.е. от способността му да разреши конкретен проблем на целевата Ви аудитория. Широкото разпространение на социалните медии Ви дава възможност да насърчите таргетите си да генерират идеи за нови продукти, които да им помагат да се справят с дефинирани от тях предизвикателства. След внимателен анализ на идеите, стимулирайте целевите си групи да вземат активно участие в изграждането на концепции за някои от най-добрите и приложими идеи.

Тестване на продукти
Важна част от процеса по разработване на нови продукти е тяхното тестване. Препоръчителна е максималната интерактивност при всички етапи от тестването на новите продукти. Предоставете възможността на участниците в тестването да споделят в детайли опита си с новите продукти, за да извлечете максимално точна информация, която да Ви помогне да подобрите продуктите си, преди пускането им на пазара.

Успешно промотиране
Печелившият подход при промотирането на интерактивно разработения Ви продукт е кампанията да е вдъхновена от потребителите. Не се поддавайте на абстрактните си творчески пориви, които колкото и да са оригинални, не винаги са успешни, а се вслушайте в гласа на целевата си аудитория.

Ефективна употреба
Следвайки гореописаните стъпки, Вие сте разработили продукт, който поставя потребителя в центъра на вниманието. С пускането му на пазара и успешните продажби не бива да приключва интерактивната комуникация с потребителите. Бъдете гъвкави и готови да интегрирате промени в продукта, както и да разработвате съпътстващи продукти при необходимост – всичко в името на клиента.