Изберете страница
На 27.10. се проведе за 12-ти пореден път Европейски ден на обновяването (Renovate Europe Day).

Събитието се организира от Renovate Europe, европейската кампания, чиято основна цел е намаляване на потреблението на енергия на сградния фонд в Европейския съюз с 80% до 2050 г., чрез подкрепа за законодателни промени и стимулиране на амбициозни национални програми за обновяване.

Конференцията бе открита от Урсула фон дер Лайен – Председател на Европейската комисия. Една от основните теми на събитието беше за минималните стандарти за енергийна ефективност (MEPS). Основни принципи на MEPS са на първо място запознаване с настоящото състояние на сградния фонд в Европа, незвисимо колко лошо е то. Изготвяне на проект, който да отговаря на реалните възможности за инвестиции. Много е важно да има и ускоряване на иновациите в темпа на растеж на обновяването. Не на последно място е и определянето на етапите в обновяването.

Едно от нововъведенията, които трябва да се спазват е  MEPS да бъдат различни за различните категории сгради.

Трябва да има ускоряване на иновациите в темпа на растеж на обновяването, защото строителният сектор е един от най-малко иновативните сектори в ЕС, а от друга страна стандартите и задължителните изисквания са ключови за иновациите. Също така ясните изисквания за ефективност ще позволят на сектора да планира по-добре програмите за обновявания.

Успехът на  MEPS следва да бъде допълнен от силно управление и инструменти за подпомагане, за да се гарантира контролът при изпълнението. Трябва да се гарантира надеждността на системата и предоставянето на резултати от вече обновени сгради. Осведомеността относно спазването на националните планове и схеми и последиците от неизпълнението им е от съществено значение. Проучване в Обединеното кралство показва, че повече от 95 % от собствениците на имоти са готови да се съобразят с изискванията при обновяванията поради очакване на глоба за неспазване.

Определянето на етапите в обновяването е важно, защото по този начин се предостави ясен график за изпълнение на плановете и създава чувство на сигурност в собствениците, инвеститорите и като цяло строителния сектор. Така се избягва и отлагането на ремонтните дейности. В допълнение по този начин се спазват и ясно определените показатели и срокове за постигане на частична декарбонизация до 2030 г., 2040 г. и пълна декарбонизация до 2050 г. в Европа.

Някои от официалните лица, които взеха участие в събитието бяха Киаран Куфе – докладчик по Директивата за енергийни харектиристики на сградите (EPBD), Ралф Голдман – ръководител на отдел в EIB, Вилислава Иванова – главен анализатор от E3G, Станислаус Йордан – изпълнителен директор на Positive money и др.

 

Източник: Renovate Europe Campaign