Изберете страница

Учебен семинар

Почти нулево-енергийни сгради:

Топлоизолация на ограждащите конструкции на
съществуващи и нови сгради

Организатори и партньори

Програма на обучението

09:00 – 09:30 РЕГИСТРАЦИЯ
09:30 – 10:00 ОТКРИВАНЕ И ВЪВЕДЕНИЕ В КУРСА: ПЪТЯТ КЪМ ПОЧТИ НУЛЕВОЕНЕРГИЙНАТА СГРАДА (ПНЕС)
Европейска и национална политика за енергийна ефективност в сградите. Основни принципи на ПНЕС.
10:00 – 10:45 ТОПЛО- И ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ В СГРАДИТЕ
Основни понятия: топлопроводимост (λ), топлопреминаване (U), влагопропускливост (m). Топлоизолационни материали. Компоненти на сградната обвивка. Топлоизолация по стени, покриви и основи. Звукоизолация.
10:45 – 11:15 Кафе-пауза
11:15– 12:00 ТОПЛИННИ МОСТОВЕ В СГРАДИТЕ
Видове топлинни мостове и щетите от тях. Топлинни мостове по стени. Топлинни мостове при покриви. Топлинни мостове при конзоли (балкони, стрехи). Топлинни мостове при основи. Материали и изделия за предотвратяване на топлинни мостове.
12:00 – 12:45 ПРОЗОРЦИ
Основни принципи. Прозорци и комфорт. Компоненти. Монтаж. Покривни прозорци. Засенчващи устройства.
12:45 – 13:45 Обедна почивка
13:45 – 14:30 ВЪЗДУШНА ПЛЪТНОСТ НА СГРАДИТЕ
Въздушни течове – основни принципи. Проектиране и изпълнение – критични места, пропуски и грешки. Материали и изделия. Тест за въздухоплътност “Blower Door”.
14:30 – 15:15 ВЪТРЕШНА ИЗОЛАЦИЯ
Материали и изделия. Предимства и недостатъци. Технически решения. Добри практики.
15:15 – 15:30 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ
Системи за механична вентилация с рекуперация, приложими при сградни обновявания.
15:30 – 15:45 Кафе – пауза
15:45 – 16:30 УПРАЖНЕНИЕ ВЪЗДУХОПЛЪТНОСТ. ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ НА МАКЕТИТЕ
16:30 – 17:15 ПИСМЕН ТЕСТ
17:15 – 17:30 ВРЪЧВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ И ЗАКРИВАНЕ НА КУРСА

Цели на обучението

Обучението цели да даде допълнителни теоретични познания и практически умения на строителни специалисти, изпълнители на изолационни работи, които имат практически знания за процеса на монтаж на топлоизолационни системи, придобити на работното място, и желаят да получат удостоверение за това.

Съдържание на обучението

В рамките на 8 учебни часа участниците ще получат подготовка по въпросите, свързани с налагането на новите по-високи стандарти за енергийна ефективност в България от началото на 2019 г. и ще се запознаят с новите материали и изделия, които се прилагат при обновяването или подмяната на различни сградни компоненти.

Накратко ще бъдат представени и новаторски методи за идентифициране и предотвратяване на грешки на строителния обект като тестове за въздухоплътност и заснемане с термовизионна камера.
Обучението ще завърши с практически демонстрации и кратък писмен и практически тест.

След успешното му преминаване курсистите ще получат удостоверение за придобитите знания и умения според предложената програма.

Лектори на обучението

арх. Александър Генчев

арх. Александър Генчев

Сертифициран преподавател за нискоенергийни и пасивни сгради, Институт Пасивна къща, Дармщат, Германия.

Проектант на първата сертифи-цирана Пасивна къща в България – детска градина „Слънце“ в Габрово.

Пламен Димитров

Пламен Димитров

Мениджър ключови клиенти към Судал ЕООД.

Завършил е Великотърновския университет “Св.Св Кирил и Методий“, специалност „Стопанско управление“. Работи в Судал ЕООД от 6 години, като е преминал през следните длъжности: Организатор продажби и реклама; Екперт продажби и Мениджър ключови клиенти.

Участвал е в международни срещи на екипите от различни държави от групата на Soudal N.V., свързани с продуктова информация и обучение.

инж. Васил Манолов

инж. Васил Манолов

Консултант по технически въпроси в областта на зидариите, изолациите и енергийната ефективност към КСЕЛА България ЕООД.

Има магистърска степен „Промишлено и гражданско строителство, специалност „конструкции”
– УАСГ, София.

Бил е проектант-конструктор в „Софстройпроект” до 1997 г.

Дойчин Доцински

Дойчин Доцински

Специалист „Мулти-комфорт“, „Сен-Гобен констракшън продъктс България“ ЕООД. Консултант по технически въпроси и реализация в областта на комфорта, топло- и звукоизолациите, пожарозащита и енергийна ефективност.

Има магистърска степен „Икономика и информатика“ – ИУ Варна.

Консултант на няколко изградени пасивни сгради в България. Отговорен ръководител проекти на ежегодния международен студентски конкурс „Мулти-комфорт“ на „Сен-Гобен“.

Спонсори

Дата и място на провеждане

29 октомври 2019

София
бул. Христо Смирненски № 1, УАСГ, Строителен факултет, ет. 3, зала 311

Такса за участие

96 лв. с включено ДДС

Данни за банков превод
IBAN BG66UNCR75271000012019
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
Основание: Почти нулево-енергийни сгради: Топлоизолация на ограждащите конструкции на съществуващи и нови сгради
Титуляр на сметка: БАИС

Обучението се заплаща предварително по банков път. Ако желаете да Ви бъде издадена фактура, моля попълнете съответното поле във формата за регистрация. След извършване на плащането наш служител ще се свърже с Вас за уточняване на подробностите.

За допълнителни въпроси, моля не се колебайте да ни потърсите на 02/9631071 или 0886386192

Форма за регистрация

Срокът за регистрация се удължава до 21 октомври 2019.

Ако желаете да се регистрирате за участие в Обучение „Почти нулево-енергийни сгради: Топлоизолация на ограждащите конструкции на съществуващи и нови сгради“, моля попълнете следната форма не по-късно от 17 октомври 2019. Полетата, отбелязани със звездичка (*) са задължителни. Обучението се заплаща предварително по банков път до 24 октомври 2019.

    Използвайки този формуляр, вие се съгласявате със съхраняването и обработката на данните от този уебсайт.

      Използвайки този формуляр, вие се съгласявате със съхраняването и обработката на данните от този уебсайт.

        Използвайки този формуляр, вие се съгласявате със съхраняването и обработката на данните от този уебсайт.