Изберете страница
Повече се строи в ЕС

С 3.7% се е увеличило строителството в страните от Европейския съюз през март тази година в сравнение със същия месец на миналата, отчита Eurostat.

Най-висок годишен прираст се наблюдава в Полша (+9.7%). Следват Словения (6.5%) и Словакия (3.6%). На четвърто място е Унгария (+3.4%). В България също има ръст от 1.8%. В края на класацията е Франция, където се отчита спад в строителството от -5.1%. Следват Швеция и Португалия с понижение съответно от -4.5% и -2%.

Причината за лекия спад в строителството се дължи на по-малкото въведени в експлоатация сгради (-1.1%), докато в същото време се отчита ръст при обектите от градската инфраструктура (+0.7%).

Източник: http://www.izolacii.eu