Изберете страница

Публикувано на 06.03.2018 г.

Организатор – Виа Експо

Партньор на събитието: Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС)

Повече ресурсна ефективност в областите: енергия и градове

Иновативни и рентабилни – така могат да се обобщят решенията, които водещи компании от 14 държави ще популяризират на предстоящите изложения и конференции ЕЕ & ВЕ и Smart Cities. Събитието ще се проведе от 27 до 29 март в ИЕЦ, София.

Всеки бизнес, община, дом се нуждае от решения за автономно производство и спестяване на енергия, за сигурна и комфортна градска среда: сгради, транспорт, администрация.

Какво ще представят изложителите:
■ Биоенергия: котли, пелетни камини и бойлери на биомаса, биогорива, машини за компостиране, линии за производство на пелети, биогаз инсталации ■ Термопомпи, подово и инфрачервено отопление, климатични системи за отопление и охлаждане, когенерация ■ Производство на соларна енергия за собствено потребление, съхранение на енергия ■ Система за енергиен мениджмънт ■ Нискоенергийни сгради
■ Финансиране по европейски проекти, консултиране ■ Електромобилност ■ Търговия на електроенергия
■ M2M, интернет на нещата (IoT), системи за управление и контрол на сградите, енергоспестяващо LED осветление ■ Телематика – транспорт, публична администрация, противопожарна защита ■ Сателитна навигация, локализационни услуги и др.

Регистрация посещение

Можете да уговорите срещи предварително с изложителите чрез Виртуалната изложба, като за целта трябва да се регистрирате на viaexpo.com/bg/login

Теми с практическа насоченост в конференциите:
EE и ВЕ: ■ Криогенно съхранение на енергия – иновационна технология с приложение в хранителната промишленост и логистика, съхранение на енергия, „умни електромрежи”, строителство и др. ■ Уъркшоп с участието на проектите: Проект GSS-VET – Геотермални и соларни умения с целеви групи: инсталатори на слънчеви и геотермални системи, електро и ВиК техници, инженери, архитекти и Проект SMARTEL – Професионално обучение за електротехници в областта на интелигентното измерване и автоматизация на дома

Линкове: Програма Безплатна регистрация за ЕЕ и ВЕ Конференция

Интелигентни градове: ■ Партньорство “Дигитален преход” – част от инициативата “Градски дневен ред” на ЕС с координатор Софийска община и фокус към здравните и социални услуги; дигитализацията от гледна точка на електронното управление и градското планиране ■ Фирмени смарт решения и иновации: ▪ “Трансформация на градовете за Дигиталната Ера“ – SAP ▪ италианския консорциум Иннова ще представи свое дигитално решение за разделно събиране на отпадъци ▪ Интернет на нещата за Smart Cities – ДАВИД Холдинг ■ Кампания Watify на EC за модернизиране и дигитализация на малките и средни предприятия

Линкове: Програма Безплатна Регистрация SEE Smart Cities

За контакти: office@viaexpo.com, www.viaexpo.com

Източник: www.viaexpo.com