Изберете страница

Необходимият за отводняване наклон при плоските покриви може да се направи с циментова замазка или лек бетон – както върху покривната конструкцията, така и между топлоизолация и крайното покривно покритие. Основният недостатък при използването на тези материали за оформяне на наклона е, че това е “мокър процес”. Той изисква време за съхнене. Освен това предполага машинна обработка, която допълнително увеличава разходите.

Един друг съвременен начин за оформяне на наклон при плоските покриви е наклонът да се образува от топлоизолационния слой. Това става с използването на специални изолационни плочи, изрязани под определен ъгъл (клиновидни плочи). Така едновременно се изолира покрива и се осигурява желаният наклон.

Лесно изпълнение

Клиновидните топлоизолационни плочи от експандиран полистирен (EPS) се изработват по поръчка в зависимост от особеностите на конкретния проект – индивидуално се определят както дебелината на топлоизолацията, така и наклонът. Върху стоманобетонната плоча се полага пароизолация, която има за цел да предотврати проникването на пара и влага в топлоизолационния слой. След това се нареждат топлоизолационните плочи, като е препоръчително да се използват такива с висока якост на натиск (Austrotherm EPS 100, Austrotherm EPS 120 или Austrotherm EPS 150). Конкретният избор зависи от предвиденото натоварване на покрива.

Самият топлоизолационен слой се изпълнява на две нива. Първият пласт е от стандартни топлоизолационни плочи Austrotherm EPS (правоъгълно напречно сечение). Над тях се подреждат клиновидните топлоизолационни плочи Austrotherm EPS (трапецовидно напречно сечение), които имат за цял да образуват наклона на плоския покрив. Дебелината на стандартните EPS плочи се определя в зависимост от необходимата минимална дебелина на топлоизолацията за конкретния обект. Наклонът на клиновидните плочи варира според зададения наклон на плоския покрив, геометрията на покрива и разположението на воронките.

Стандартните размери на клиновидните плочи за плосък покрив са 1000 mm x 500 mm или 1000 mm x 1000 mm.

Предимства:

– спестяване на труд и материали, съкращаване на времето за изпълнение;
– значително олекотяване на конструкцията в сравнение с конструкции, при които наклонът се формира с циментова замазка;
– по-голяма точност при изпълнението.

 

Продукти

 

Austrotherm EPS клиновидни плочи за плосък покрив

Този тип плочи от експандиран полистирен са устойчиви на натиск и с готов наклон. Те предлагат значително олекотяване на покривната конструкция, образуване наклон за лесно изпълняване на отводнителната система на покрива, избягване на топлинни мостове и освен това са широкоформатни. Трите разновидности на тези плочи съдържат и три различни коефициента на топлопроводимост: Austrotherm EPS 100, λD = 0,036 W/(mK), Austrotherm EPS 120, λD = 0,034 W/(mK) и Austrotherm EPS 150, λD = 0,033 W/(mK).

 

Austrotherm EPSPlus клиновидни плочи за плосък покрив

При тези плочи характеристиките са същите с единствената разлика, че са произведени от сив графит. Това означава, че Austrotherm EPS-Plus имат с около 23% по-добро топлоизолационно действие от традиционния бял стиропор. Съответно тези плочи притежават най-висока степен на топлоизолация с коефициент на топлопроводимост λD = 0,030 W/(mK).

Източник: АУСТРОТЕРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД