Изберете страница

Отговор на статия във в. „Труд” 10.01.2017
До г-н Петьо Блъсков – Гл. Редактор на вестник „Труд”

Уважаеми г-н Блъсков,
Обръщаме се към Вас по повод на статия, публикувана във в. Труд на 10.01.2017г. и озаглавена: „Британски заселник в Търновско изобрети екотухли от слама и гъби”.

БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО (БАИС) е обединение на
стопански субекти, работещи в производството, търговията и приложението на изолациите в
строителството, научни институти, лаборатории и звена, а също така и изявени специалисти от
бранша, които имат общ интерес за обезпечаване качеството на крайния продукт.

В този смисъл, считаме, че горепосочената статия има подвеждаща и неточна информация поне в две
направления.

Едното направление е използването на две популярни търговски марки („фибран” и „стиропор”),
станали нарицателни за продуктите от съответния вид топлоизолационен продукт – съответно
екструдиран пенополистирен и експандиран полистирен.

Като браншова организация, БАИС счита за недопустимо уронването на престижа на търговски марки по такъв начин – а именно, с лъжливи, недоказани и недоказуеми твърдения. Второто направление е свързано с конкретните внушения, които от техническа гледна точка не могат да бъдат верни. Тези внушения пропагандират „профанско” отношение към строителния процес.
Например:
1. „Виждаш ли какво използва съвременното строителство – цимент, бетон, стомана. И за да стои здраво стъпила на земята една такава сграда, са нужни много различни експерти, които да си направят изчисленията и да си кажат мнението. Съвременната сграда е доста сложна математика, което прави и строителството проблематично.”

Внушението е: Излишно се затруднява строителния процес с изчисления, което го прави проблематичен. Т.е проектирането е излишен процес.

2. „Той уточнява, че изобретението е огнеупорно, водонепропускливо и може да намали сметките ни за ток десетки пъти”

Недоказани твърдения, които биха довели до сериозни проблеми при прилагането на тази „технология”. Най-малкото, органичен материал не може да бъде огнеупорен. Огнеупорен – ( Тълковен речник на Българския език) огнеупорна, огнеупорно, мн.огнеупорни, прил. Който може да издържи на високи температури; който не се запалва или топи, не се разрушава при нагряване. Огнеупорно стъкло. // същ. огнеупорност, огнеупорността, …)

3. „Изводите им са, че те имат незаменими плюсове като хидроизолационен, огнеупорен и топлоизолационен материал.”

Хидроизолационните, пожароустойчивите и топлоизолационните свойства се доказват
с изпитвания по стандарти.

4.” „400 пъти по-ефикасно е от …”
По-ефикасно, в какъв смисъл? По-ефикасно като топлоизолационни качества? Това означава, че ако по изчисление, за постигане на нормативните изисквания за общ коефициент на топлинно преминаване за цял елемент (стена, покрив), е необходим 100 mm XPS (Екструдиран пенополистирен), от материала, който е 400 пъти по-ефективен, ще са необходими 0.25 mm, което е дебелината на слой боя. Не звучи сериозно.

5. „Ако имате стая с размери 10 на 10 метра без прозорци…”
Примерът за топлотехническа ефективност със стая без прозорци е несъстоятелен.
И т. н.

Настояваме да се даде възможност твърденията от тази статия да бъдат коментирани от компетентни специалисти, за да се даде на българските потребители възможността да оценят и друга, професионална гледна точка. БАИС разполага с доказани специалисти в областта на топлоизолациите, които биха могли да дадат компетентно тълкуване. Една от основните цели на Асоциацията е да гарантира съответствие на предлаганите на пазара продукти със съществуващите нормативни изисквания за безопасност и качество. Нашите усилия са насочени в това потребителите да разполагат с достатъчно информация, за да могат да правят своя обоснован информиран избор, да не се допуска тиражирането на заблуждаваща или подвеждаща информация, която накърнява интересите на потребителите.

С уважение:
Инж. Йордан Николов
Изп. Директор
БАИС