Изберете страница

Приемането на преработената Директива за енергийните характеристики на сградите (ДЕХС) тласка ЕС към по-голяма конкурентоспособност и енергийна сигурност. Ключът към постигането на осезаеми резултати за европейските граждани и предприятия се крие в незабавното и пълно прилагане на директивата на национално ниво.

Настоящата промяна на Директивата за енергийните характеристики на сградите (ДЕХС) завършва пакета от документи по инициативата “Fit for 55” (готови за 55% намаляване на въглеродните емисии до 2030 г.), стъпка към постигане на целите на ЕС за климатична неутралност. Силната подкрепа на съдържанието е сигнал за споделено разбиране за значението на енергийната ефективност и нейната решаваща роля за: намаляване на сметките за енергия, подобряване на условията на живот, повишаване на енергийната сигурност и повишаване на конкурентоспособността.

Текстът съдържа няколко ключови разпоредби, които ще осигурят по-добра прозрачност на пазара в сектора:
• Ясна пътна карта за индустрията чрез минимални стандарти за енергийна ефективност в нежилищния сектор
• Обвързващ график на енергийното потребление в жилищния сектор
• Създаване на условия улесняващи процеса на енергийно обновяване на енергийно обновяване – по-специално въвеждането на обслужване на едно гише, както и подобряване на достъпа до качествена информация и финансиране.

Приемането на промените днес в Брюксел ще постави начало на активната дейност на национално ниво. Това налага установяването на стабилна политическа рамка и добре разработени финаносови инструменти във всяка държава-членка, осигуряващи прозрачност на пазара в дългосрочен план, което да стимулира инвестициите в сектора. Индустрията е готова да засили усилията си в насока на енергийно ефективни решения, както за новите, така и за вече съществуващи сгради.

Джули Кеструп, президент на EuroACE и ръководител на политиката и лидерството във VELUX изказа мнението: „Индустрията на енергийната ефективност е готова да изгради следващата успешна история за ефективните сгради в Европа. Имаме силна регулаторна основа, но изпълнението на национално ниво ще осигури по-добри условия на живот и ще подобри устойчивостта на нашите сгради. Нека незабавно се захващаме за работа.“

„Беше дълъг, но ползотворен път от предложението на Комисията през 2021 г., до днешното окончателно гласуване. Приветстваме го и подкрепяме на национално ниво. Внедряването на технологиите, които този закон подкрепя, е възможност за декарбонизиране и дигитализиране на офисите и жилищата в целия ЕС. Нито правителствата, нито фирмите могат да си позволят да пропилеят тази възможност: сега всички погледи са насочени към транспониране и разпространяване.“, сподели Бертран Депре, вицепрезидент на EuroACE и вицепрезидент по правителствените въпроси на ЕС в Schneider Electric.

„Като използваме потенциала на нашата инфраструкора за напредък в енергийния преход и можем да проправим пътя за по-безопасно и по-устойчиво бъдеще на идните поколения. Нямаме време за губене, нека започнем работа!“ каза Адриан Джойс, генерален секретар на EuroACE.