Изберете страница

На 09 ноември 2017г. в град Пловдив се състоя второто от серията обучения по Енергийна ефективност на “Българска асоциация за изолации в строителството” (БАИС) на тема: „Ръководството за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради – средство за улеснение на проектирането и контрола в строителния процес.“

Обучението се осъществи с любезното съдействие на партньорите на БАИС „Камара на инженерите в инвестиционното проектиране“ /КИИП/ и с финансовата подкрепа на членовете на асоциацията: „Баумит България“ ЕООД, „Изола-Петров“ ЕООД, “Ксела България”, ТП „Урса“, „Фибран България“ АД и „Хидромат“ ООД .

БАИС благодари на лекторите инж. Кирил Маслев, инж. Йордан Николов и инж. Васил Манолов за професионалния подход и ефективното представяне на информация с висока практическа насоченост.

В обучението взеха участие представители на строително-инвестиционния процес: проектанти, архитекти, експерти от строителни и надзорни фирми, както и на „Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението – Пловдив“ и общинската администрация. Присъствалите изразиха голяма удовлетвореност от организацията на събитието и оцениха като високо възможността да приложат в практиката си поднесената информация.

Като най-интересни и полезни теми бяха откроени: разясняване на детайли за изпълнение на топлоизолация и студени и наклонени покриви, представяне на хидроизолация на скатни покриви и запознаване с нормативната база.

Бяха отправени препоръки към БАИС в следващи обучения да бъдат разглеждани зелени покриви, пасивни къщи, последни тенденции в топлоизолирането и нови материали, както и предстоящи промени в нормативната база.

Поредицата от обучения по Енергийна ефективност тази година ще приключи с обучение в град Бургас, което ще се проведе на 16.11.2017 г.

Източник: БАИС