Изберете страница

НСТПНОБП.com – първата безплатна онлайн платформа с интерактивна законодателна база за изискванията към строителните продукти свързани с пожарната безопасност и каталог с фирми, предлагащи такива продукти.

 

Почти всички, които работят в сферата на строителството, се сблъскват с недоразумения и обърквания, свързани с прилагане на правилата за пожарна безопасност. За да внесат яснота и да спестят потенциални проблеми на занимаващите се със строителни обекти, екип от български експерти разработи специална онлайн платформа с интерактивна законодателна база за изискванията към строителните продукти, свързани с пожарната безопасност и каталог с фирми, предлагащи такива продукти.

Наредба Iз-1971
Платформата съдържа пълния текст на Наредбата за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (Наредба Iз-1971), както и каталог на фирми, предлагащи сертифицирани според българското и европейското законодателство продукти. Тя е създадена с цел да улесни максимално хората и компаниите, които търсят информация за изискванията към строителните продукти свързани с пожарната безопасност и е изключително полезен инструмент за всички участници в инвестиционния процес.

Уникална за България услуга
Онлайн платформата предлага уникална за страната услуга – сетифицираните продукти на конкретни фирми, отговарящи на изискванията за пожарна безопасност. Търсенето се извършва по категории продукти и съответните фирми, които ги предлагат на територията на Р България.

Безплатно
Цялата информация, свързана със законодателната уредба (необходими документи, възможни продукти, примерни декларации и др.) и базата данни с фирми и сертифицирани продукти, е достъпна напълно безплатно онлайн, без необходимост от заплащане на абонамент, единствено с потребителска регистрация на уебсайта.

Бързо и лесно
Платформата предлага бързо и лесно откриване на фирми и сертифицирани продукти по ключови думи. Използването й дава възможност за бързо ориентиране какво точно е нужно за съответния обект и какви документи са необходими при израждането му, за да отговаря той на нормативните изисквания. Уебсайтът дава информация и за това какво точно трябва да съдържат документите и позволява те да се използват и разпечатват. Добавени са и примерни документи, които могат да се използват както от производителите на продуктите, така и тези, които използват тяхната продукция и от органите, осъществяващи държавен противопожарен контрол.

Източник: Вестник “Строител”