Изберете страница
Как функционира ECOSE® Technology при производството на минерална вата?

ECOSE® Technology се използва за получаване на изключително силно свързващо вещество, което слепва влакната на минералната вата чрез патентован процес на преобразуване на био-материали в инертен полимер.

Това революционно научно откритие елиминира формалдехида и фенола от традиционното свързващо вещество, използвано в различни производства, включително и в това на минерални вати.

ECOSE® Technology – иновативна технология вече и в производството на каменна минерална вата

След успешното въвеждане на ECOSE® Technology през 2009 г. в производството на стъклена минерална вата от 01.01.2016 г. Knauf Insulation поставя началото на производството и на каменна минерална вата с използване на ECOSE® Technology.

Продуктите Knauf Insulation от минерална вата с ECOSE® Technology не приличат на другите изолации – те са със землистокафяв цвят, получен без добавяне на изкуствени бои, пигменти или акрили. Същевременно продължава да комбинира по уникален начин топлинни и звукоизолационни характеристики, както и механични характеристики с най-висок клас по реакция на огън A1 (негорими материали).

С новото поколение минерални вати предоставяме на всички участници в процеса на строителството допълнително качество. Обектите, в които са вложени, са природосъобразни:

По-високо ниво на устойчивост

Благодарение на високото съдържание на рециклирани суровини, свързващо вещество, което изисква по-малко енергия за собственото си производство и не съдържа формалдехид, минералната вата с ECOSE® Technology допринася за подобряването на общата устойчивост на сградите, в които е вложена.

Зелено строителство

Продуктите от минерална вата на Knauf Insulation повишават общия рейтинг на обектите според най-използваните рейтингови системи за зелено строителство (LEED и BREEAM). Нашата минерална вата с ECOSE® Technology допълнително подобрява категоризацията на обектите. Влагането на минерална вата Knauf Insulation добавя допълнителни точки, благодарение на биоразградимото свързващо вещество без формалдехид (ECOSE Technology) – “Indoor Air Quality (LEED и BREEAM)” и “Rapidly renewable materials (LEED)”.

Качество на въздуха в закрити помещения 

Нашата каменна минерална вата е отличена със сертификата Indoor Air Comfort Gold Standard Certificate като част от Eurofins Indoor Air Comfort Gold – стандарт за тестване и сертификационната програма. Това означава, че каменната минерална вата с ECOSE® Technology допринася за подобряване на качеството на вътрешния въздух в помещенията, в които е вложена.

Иновативност

Технологията ECOSE® Technology на нашето свързващо вещество е революционна промяна в производството на изолационни материали.

По-лесна за обработка

Свързващото вещество, базирано на биоматериали, прави нашите продукти по-приятни на допир, по-лесни за обработка, рязане и монтаж.

Миризма

Нашата минерална вата с ECOSE® Technology е с неутрална миризма, тъй като не съдържа добавен формалдехид.

Цена

Запазена е същата цена на изделията Knauf Insulation от минерална вата от новото поколение с ECOSE® Technology.

Производствени мощности

Производството на минералната вата Knauf Insulation с ECOSE® Technology във всички наши фабрики из цяла Европа е сертифицирано според ключовите международни стандарти от серията ISO:

–    ISO 9001:2008 Система за управление на качеството,
–    ISO 14001:2007 Система за управление за опазване на околната среда
–    OHSAS 18001:2007 Система за управление на здравето и безопасността при работа,
–    EN ISO 50001:2011 Системи за управление на енергията

Риск на работното място / безопасност на работното място

Нашата каменна минерална вата с ECOSE® Technology е произведена без добавяне на формалдехид.

Съответствие с европейските и националните стандарти

С преминаването към производство с ECOSE® Technology въвеждаме ново поколение минерални вати в процеса на строителство. Така полагаме основите за по-висше ниво на устойчивост на нашия сграден фонд.
Нашите изделия имат подобрени характеристики в сравнение с традиционната минерална вата Knauf Insulation. Същевременно отговарят на всички задължителни европейски и национални стандарти за изолация от минерална вата, както и на групата стандарти ISO на Системата за управление на качеството.

Нашите производствени мощности са сертифицирани според стандартите от серията ISO.

Нашите изделия с ECOSE Technology притежават следните сертификати:

CoCoP – Сертификат за постоянство на експлоатационните показатели.

Регламентът (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти определя, че всички разпоредби относно оценката и верифицирането на характеристиките, посочени в анекса за стандарт EN 13162:2012+A1:2015, са приложени в система 1 и че ключовите свойства на реакция при пожар за изделията съответстват на всички разпоредени горепосочени изисквания

DoP – Декларацията за експлоатационните показатели е ключова част от Регламента за строителните продукти. Всеки строителен продукт, който е част от хармонизирания европейски стандарт трябва да притежава Декларация за експроатационните показатели. Трябва да е сертифициран и със знака за съответствие „CE“.

EUCEB – сертификат на независимата организация EUCEB (European Certification Board for Mineral Wool Products), който гарантира, че продуктите от минерална вата отговарят на критериите за неканцерогенни материали в съответствие с (EC) No 1272/2008, Note Q, т.е. материали, които не са вредни за здравето.

ECOSE® Technology – вече и в производството на каменна минерална вата

След успешното въвеждане на ECOSE® Technology през 2009 г. в производството на стъклена минерална вата , от 01.01.2016 г. Knauf Insulation поставя началото на производството и на каменна минерална вата с използване на ECOSE® Technology.

Продуктите Knauf Insulation от минерална вата с ECOSE® Technology не приличат на другите изолации – те са със землистокафяв цвят, получен без добавяне на изкуствени бои, пигменти или акрили. Същевременно те съчетават по уникален начин топлинни и звукоизолационни характеристики, като предлагат и отлична пожарозащита на сградите, за чията изолация са използвани и подобряват качеството на въздуха в помещенията.

Минералната вата (стъклена или каменна) произведена с с ECOSE® Technology, е мека на допир и предлага много по-голямо удобство при работата.

 

Източник: КНАУФ ИНСУЛЕЙШЪН ЕООД