Изберете страница
КЬОСТЕР MS Флекс Фолио, универсален материал за ремонтни дейности...

……… с 500 % еластичност за външна и вътрешна употреба.

Разработеното от фирма КЬОСТЕР, MS Флекс Фолио, е базирано на модерната MS-полимер технология. Комбинира уникални характеристики, които го превръщат в многофункционален ремонтен материал, който може да се прилага в няколко различни области.

Сфери на приложение:

Материал за ремонти на компрометирани хидроизолации при:
– Балкони и тераси
– Покриви
– Мокри помещения
– Резервоари и плувни басейни

Хидроизолация на връзки с различни материали:
– Минерални субстрати
– Метал
– Пластмасови материали
– Дърво

С отличната си адхезия към множество субстрати и повърхности, включително бетон, замазки, битуми, метал, дърво, PVC и поликарбонати, продуктът представлява отличен ремонтен материал. В допълнение, поради устойчивостта си на UV –лъчи, КЬОСТЕР MS Флекс Фолиото е подходящо, както за вътрешна, така и за външна употреба.

Начин на приложение:

Материалът се състои само от един компонент и затова е готов за директна употреба от опаковката, в която е доставен. Веднъж положен, влажносъхнещият материал втвърдява в рамките на 30 минути. За разлика от други конвенционални хидроизолационни продукти, продавани в строителните магазини, КЬОСТЕР MS Флекс Фолио не се нуждае от дълго време на изчакване преди последващи строително-монтажни дейности. Продуктът се полага в течно състояние и позволява лесен и безпроблемен монтаж, дори и при сложни архитектурни детайли.

КЬОСТЕР MS Флекс Фолио, универсален материал за ремонтни дейности...

Описание

КЬОСТЕР MS Флекс Фолиото премоства пукнатините и притежава еластичност над 500%. Бързовтвърдяващото покритие не съдържа разтворители и може да се полага върху сухи и леко влажни субстрати. Устойчиво е на дъжд след около 30 минути. Материалът е устойчив също така и на стареене, хидролиза, UV – лъчи, соли, замръзване и случаен пешеходен трафик.

КЬОСТЕР MS Флекс Фолио, универсален материал за ремонтни дейности...

КЬОСТЕР MS Флекс Фолиото притежава СЕ-маркировка, съгласно EN 1504-2 като продукт за защита на повърхностите навсякъде в Европа.

Заключение:
Както разнообразието от възможни приложения на КЬОСТЕР MS Флекс Фолиото, така и постигнатите качествени резултати са прекалено убедителни и ви дават основание да носите бака с продукта винаги и навсякъде с вас.

КЬОСТЕР MS Флекс Фолио, универсален материал за ремонтни дейности...
КЬОСТЕР MS Флекс Фолио, универсален материал за ремонтни дейности...

Патентована система КЬОСТЕР за хоризонтална бариера срещу пълзяща влага

Чрез разработването на изключително стабилна пастообразна крем-емулсия, фирма КЬОСТЕР пусна на пазара нова високоефективна хоризонтална бариера – КЬОСТЕР Кризин крем. Това затвърди отново нашата позиция на технически лидер в тази област.

С патент, наскоро одобрен от Немското патентно бюро, ние успяхме да създадем технология с масленоводна емулсия. Благодарение на своята липофилна (мазна) повърхност, материалът покрива ключовите параметри за хоризонтална бариера. Отлично покрива минералните повърхности – по-съвършена система от всички други технологии на пазара, използващи масленоводна емулсия, чиста вода или материали на силикатна основа.

КЬОСТЕР MS Флекс Фолио, универсален материал за ремонтни дейности...

По тази причина, КЬОСТЕР Кризин крем е сравним с ефективността на КЬОСТЕР Кризин концентрат и това е единственият крем на пазара, притежаващ тези специфични свойства.

За разлика от съществуващите технологии на пазара, материалът е устойчив на солите в стените и не съдържа разтворители. С КЬОСТЕР Кризин крем и КЬОСТЕР Кризин концентрат сега вече има две продуктови системи, решаващи проблема с пълзящата влага без употребата на разтворители.

Патентът включва и някои допълнителни характеристики, които ни дават възможност за разработване на нови продукти в бъдеще.

Предимството пред други продукти е неограничената стабилност на емулсията върху повърхността на строителните материали даже и в случаи на високи концентрации на соли, независимо от водното съдържание в стената. По този начин се постига устойчива хидрофобизация.

КЬОСТЕР MS Флекс Фолио, универсален материал за ремонтни дейности...
КЬОСТЕР MS Флекс Фолио, универсален материал за ремонтни дейности...
КЬОСТЕР MS Флекс Фолио, универсален материал за ремонтни дейности...

КЬОСТЕР Кризин крем покрива основните изисквания за хоризонтални бариери:

1. Активните субстанции да са в състояние да проникнат дълбоко в капилярната стуктура, за да прекъснат движението на вода чрез хидрофобизация.

2. Да бъдат предназначени за вътрешна употреба. Комбинацията от активни субстанции да не замърсява въздуха в помещението с остатъци от разтворители. Следователно, крайният продукт не трябва да съдържа разтворители.

3. Сместа от активни субстанции да остане върху повърхността на строителния материал, колкото се може по–дълго. Тоест тя следва да проявява достатъчна стабилност от гледна точка на създаването на хомогенна хоризонтална бариера, която не позволява преминаване на вода, дори при големи нива на проникване на влага. Материалът е във вид на паста, която е в състояние да запълни равномерно пробитите отвори.

4. Комбинацията от активни вещества трябва да е ефективна, дори когато няма наличност на алкалност в строителния материал, така че изпечени на високи температури материали като клинкер да могат да се хидрофобизират.

Начин на приложение на Кризин Крем КЬОСТЕР

(1) Пробиват се отвори с диаметър 14 мм хоризонтално – за предпочитане в най-долната фуга на зидарията.
Пробива се така, че отворът да свършва 3 см преди края на зидарията. Не пробивайте през цялата
дебелина на стената. Пробитите отвори се изплакват обилно с вода или с въздух под налягане.
(2) Разстоянието между отворите трябва да бъде 10 см–без значение каква е дебелината на стената.

КЬОСТЕР MS Флекс Фолио, универсален материал за ремонтни дейности...

(3).Кризин Крем КЬОСТЕР се инжектира от патронника с подходящ Ръчен пистолет КЬОСТЕР.

КЬОСТЕР MS Флекс Фолио, универсален материал за ремонтни дейности...

(4).Отворите се запечатват незабавно с КВ Фикс 5 КЬОСТЕР.

КЬОСТЕР MS Флекс Фолио, универсален материал за ремонтни дейности...

Източник: Кьостер