Изберете страница

Публикувано на 14.05.2018 г.

КЬОСТЕР ТУРБО

KOSTER BAUCHEMIE AG разработи допълнение към богатата гама продукти КЬОСТЕР за ремонтиране на бетона. Става въпрос за система, която освен, че се втвърдява за изключително кратко време, също така и набира много бързо висока якост, което я прави особено подходяща за спешни ремонти на малки и средноголеми площи, подложени на високи натоварвания.

ТУРБО-системата КЬОСТЕР може да издържа леки механични натоварвания още след 30 минути (10 N/mm2) и високи натоварвания (>20 N/mm2) след 60 мин. Освен бързото набиране на якост, ТУРБО-продуктите КЬОСТЕР притежават отворено време за работа 15 минути и с тях се работи изключително лесно в сравнение с други подобни продукти на пазара.

ТУРБО-Разтворите КЬОСТЕР са подходящи за всякакви поправки на бетона – интериорни и екстериорни, които са чувствителни по отношение на фактора време – пътища, мостове, шахти, прелези, гаражни рампи, складове и производствени помещения.

КЬОСТЕР ТУРБО-Система за бързи поправки на бетонови повърхности, подложени на тежки натоварвания
КЬОСТЕР ТУРБО-Система за бързи поправки на бетонови повърхности, подложени на тежки натоварвания

ТУРБО-Системата КЬОСТЕР се състои от:
5 компонента – 2 разтвора и 3 добавки, разработени с цел оптимизиране характеристиките на разтворите за оптимално съответствие с изискванията на всеки индивидуален проект:

КЬОСТЕР ТУРБО F: фино-гранулиран разтвор, който се нанася с дебелина 2-20 мм и придобива крайна якост на натиск > 40 N/mm2.

КЬОСТЕР ТУРБО M: средно-гранулиран разтвор, който се нанася с дебелина 3-50 мм и придобива крайна якост на натиск > 45N/mm2

КЬОСТЕР ТУРБО-ретардер: добавка за забавяне втвърдяването на ТУРБО-разтворите

КЬОСТЕР ТУРБО Суперпластификатор: добавка за регулиране пластичността на консистенцията на ТУРБО-разтворите

КЬОСТЕР ТУРБО Антикорозионна защита: добавка, която прави ТУРБО-разтворите, подходящи за директен контакт с армировката

Сфери на приложение на ТУРБО-продуктите КЬОСТЕР

Заместител на бетона

Финишно здраво покритие

КЬОСТЕР ТУРБО-Система за бързи поправки на бетонови повърхности, подложени на тежки натоварвания
КЬОСТЕР ТУРБО-Система за бързи поправки на бетонови повърхности, подложени на тежки натоварвания

Бързи здрави фиксации

КЬОСТЕР ТУРБО-Система за бързи поправки на бетонови повърхности, подложени на тежки натоварвания
КЬОСТЕР ТУРБО-Система за бързи поправки на бетонови повърхности, подложени на тежки натоварвания

Укрепителни работи

Антикорозионна защита и възстановяване на бетонови сечения

КЬОСТЕР ТУРБО-Система за бързи поправки на бетонови повърхности, подложени на тежки натоварвания
КЬОСТЕР ТУРБО-Система за бързи поправки на бетонови повърхности, подложени на тежки натоварвания

Източник: “Кьостер България”