Изберете страница

Публикувано на 21.06.2018 г.

КЬОСТЕР Суперфлийс

Нов Продукт : КЬОСТЕР Суперфлийс
В началото на тази година фирма КЬОСТЕР пусна на пазара КЬОСТЕР Суперфлийс. Първоначално продуктът бе представен в ширина 10 см за вграждане и усилване на мазани хидроизолационни системи в ъглите. Сега вече той се предлага и с ширина 105 см. Голямото преимущество на този продукт е, че флийсът се вгражда изцяло в течната изолация и по този начин става неразделна част от хидроизолационната система. Поради цялостното интегриране на флийса в хидроизолационния слой водата не може да проникне зад хидроизолацията. Комбинирането на флийса с хидроизолацията означава създаване на хидроизолационен слой, сравним с хидроизолационната мембрана като способност за премостване на пукнатини и стабилност. Системата комбинира преимуществата на течната хидроизолация и тези на мембранната хидроизолация. Даже и динамичните пукнатини могат да бъдат безопасно премостени. Флийсът притежава способността да абсорбира течната изолация и това улеснява вграждането му в хидроизолационния слой.

Продуктът се използва за усилване на хидроизолацията в ъглите и другите участъци, предразположени към напукване, както и за връзка с дренажи и отводнителни елементи, влажни помещения, балкони, тераси, покриви, връзки стена/под, ъгли, краища, пукнатини, олуци и др. детайли.

Продукти, подходящи за армиране с КЬОСТЕР Суперфлийс

• КЬОСТЕР MS Флекс фолио
• КЬОСТЕР 21
• КЬОСТЕР BD 50
• КЬОСТЕР Дахфлекс
• КЬОСТЕР Еластичен покрив
• КЬОСТЕР КВЕ-Течно фолио
• КЬОСТЕР Деуксан 2К
• КЬОСТЕР Бикутан
• Всички течни хидроизолации

КЬОСТЕР Суперфлийс

КЬОСТЕР Суперфлийс се предлага в широчини 10 см и 105 см, с тегло прибл. 120 г/м2. КЬОСТЕР Суперфлийс е хидрофилен, много гъвкав и лесен за оформяне текстил.
По отношение на техническите му свойства материалът притежава якост на опън 150 N/5 см, максимално опънно удължение прибл. 90 % и якост на опън 20 N.

Начин на приложение – КЬОСТЕР Суперфлийс

Субстратът трябва да бъде сух, без съдържание на варово мляко, масла и мазнини. Всички възпрепятстващи свързването субстанции и остри ръбове трябва да бъдат отстранени до достигането на здрава и стабилна основа. Тя се подготвя съгласно инструкциите за съответната хидроизолационна система. Първият слой на избрания изолационен материал се полага върху площта, за да се инсталира в подходящата дебелина на слоя, като минимумът е 1 мм.

КЬОСТЕР Суперфлийс

КЬОСТЕР Суперфлийс се полага директно в прясното покритие като се притиска с широка четка или мистрия, за да не се появят мехури, гънки, кухи пространства. Притискането на КЬОСТЕР Суперфлийс гарантира пълен контакт със субстрата

След минимално време на изчакване около 30-60 минути, се полага втория хидроизолационен слой в зависимост от избрания хидроизолационен материал и условията за съхнене. Флийсът следва да се постави много прецизно.
Продуктите КЬОСТЕР, подготвени съгласно указанията в техническата им карта, следва да бъдат нанесени върху участъците, които ще се армират впоследствие с КЬОСТЕР Суперфлийс.

КЬОСТЕР Суперфлийс

КЬОСТЕР Суперфлийс се оразмерява съобразно конкретния детайл. Застъпването следва да бъде минимум 5 см и трябва да бъде прецизно изпълнено.

Накрая положете втория слой от избрания хидроизолационен материал, следвайки указанията в съответните технически карти.

КЬОСТЕР Суперфлийс се явява заместител на КЬОСТЕР Еластичното платно, което се предлагаше досега.

Преимущества на КЬОСТЕР Суперфлийс

• Високоякостно нетъкано полиестерно платно
• Високоеластично
• Леко платно; лесно обработваемо
• Хидрофилно
• Добра адхезия към хидроизолационния продукт
• Многофункционално; използва се с най-различни
течни хидроизолационни системи
• Прилага се във влажни площи, балкони, тераси, покриви, връзки под/стена, ъгли, пукнатини, олуци, водосточни тръби и други детайли.

КЬОСТЕР Суперфлийс
КЬОСТЕР Суперфлийс

Продукти КЬОСТЕР, одобрени за употреба в Лондонското метро

След тригодишно сътрудничество с POS Services в Обединеното кралство, първата група КЬОСТЕР хидроизолационни продукти бе одобрена за използване в Лондонското метро.

КЬОСТЕР Суперфлийс

КЬОСТЕР NB 1 Сив: Кристализационна изолационна суспензия, която издържа 130 м воден стълб. Използва се за вътрешна и външна хидроизолация на подземни конструкции самостоятелно или в комбинация с други хидроизолационни системи в съответствие с BS8102:2009. Подходящ е за употреба при нов и стар бетон, тухли и бетонови блокове, както и при повечето минерални строителни материали. За разлика от другите циментови суспензии, КЬОСТЕР NB 1 Сив не изисква реакция с хидроокисите в бетона, поради което е подходящ и за над 20-годишни бетони, които вече са карбонизирали.

КЬОСТЕР Водостоп: Бързовтвърдяващ и водоспиращ разтвор срещу водно проникване.

КЬОСТЕР Разтвор за канали и шахти: Хидроизолационен, бързовтвърдяващ разтвор с висока якост на натиск. Може да бъде полаган дори и в условията на течаща вода. КЬОСТЕР Разтвор за ремонти Плюс: Леко експандиращ ремонтен разтвор за бързи водоплътни поправки.

КЬОСТЕР Възстановяваща мазилка Бяла: Устойчива на соли и влага мазилка за вътрешна и външна употреба. Подходяща за силно увредени от соли стени.

КЬОСТЕР КВ-Фикс 5: Изключително бързовтвърдяващ ремонтен разтвор.

КЬОСТЕР KD-Система: Уникална бързовтвърдяваща минерална хидроизолационна система за спиране на активни водни течове и създаване на трайна хидроизолация. КЬОСТЕР Полизил TG 500: Дълбокопроникващ полимерно-силикатен грунд за влажни и солени повърхности.

КЬОСТЕР SB-Свързваща емулсия: Добавка за хидроизолационни суспензии за увеличаване на еластичността и обработваемостта им.

КЬОСТЕР КВ-Флекс 200: Постоянно пластичен материал за изолация на тръбни и кабелни разводки. Притежава отлична адхезия към пластмаса, метал и бетон даже и на влажна основа. Не втвърдява.

Източник: “Кьостер България”