Изберете страница

Публикувано на 27.04.2018 г.

Кьостер Иперлан – високоефективен хидрофобизиращ импрегнационен гел за защита на бетона

Високоефективен хидрофобизиращ импрегнационен гел за предпазване на бетона в конструкции на гражданското строителство като мостове, язовирни стени, морски фарове, пристанища или други бетонни елементи, които изискват дълготрайна система за защита от постоянно излагане на вода, соли, замърсявания и други агенти.

Импрегнацията за защита на бетона е необходима поради няколко причини:
– Водата пренася вредни газообразни субстанции (серен диоксид и азотен оксид);
– Водата пренася неорганични соли като натриев хлорид;
– Водата е отговорна за повредите, предизвикани от размразяващите соли;
– Водата участва в корозията на армирания бетон;
– В мокрите стени лесно могат да се образуват плесени, лишеи, мъх и водорасли.

Кьостер Иперлан – високоефективен хидрофобизиращ импрегнационен гел за защита на бетона

Процесите на ерозия на бетона и корозия на армировката се ускоряват при:
– Дефекти в бетона като недостатъчно уплътняване, лоша поддръжка и непоправими повреди;
– Оставяне на повърхности, подложени на високи натоварвания, без защита;
– Течащи или отворени експанзионни фуги;
– Използване на бетон, които е слабоустойчив на натоварвания от замръзване/соли или проникване на соли;
– Неадекватно почистване на бетонните повърхности от соли и други замърсявани.

Кьостер Иперлан – високоефективен хидрофобизиращ импрегнационен гел за защита на бетона
Кьостер Иперлан – високоефективен хидрофобизиращ импрегнационен гел за защита на бетона

Защо да изберем Кьостер Иперлан?

Защото в ролята на импрегнационен агент, който прониква в дълбочина, той намалява и забавя повредите, причинени от проникването на вода като корозия на армировката, размразяващи соли, газообразни замърсители, замръзване или размразяване и реакции на алкали или силикати.

Изисквания и ефекти на импрегнационните агенти

Минерална повърхност с: a) хидрофобизираща импрегнация; b) запълнени пори; c) запечатващ филм.

– Максимално редуциране на капилярното водопоглъщане с най – малко 80%;
– Добра устойчивост на основи;
– Разширено проникване;
– Устойчивост на UV – лъчи;
– Без риск за здравето;
– Съвместимост с околната среда.

Кьостер Иперлан – високоефективен хидрофобизиращ импрегнационен гел за защита на бетона

Кьостер Иперлан – характеристики и действие

Кьостер Иперлан редуцира с 92,5% водопоглъщането при стандартен бетон и понижава с 90% поглъщането след потапяне в алкален разтвор. Материалът не е токсичен и е безопасен за здравето. Кьостер Иперлан е дълбокопроникващ агент, устойчив на UV – радиация и щадящ околната среда. Квалифициран е да бъде използван като EN 1504-2 съвместима система и е класифициран като импрегнационна система клас II.

Подготовка на повърхността, полагане Кьостер Иперлан

Субстратът трябва да бъде сух, без съдържание на циментови млека, масла и мазнини. Пресните бетони трябва да са се втвърдявали най – малко 28 дни преди полагането. Подгответе субстрата чрез измиване с вода под налягане или интензивно изчеткване. Измитите с вода под налягане повърхности трябва да изсъхнат преди полагането. Идеалната работна температура за този продукт е + 20°C. Преди полагане, продуктът се разбърква с електрически миксер до постигане на хомогенна смес.

Кьостер Иперлан – високоефективен хидрофобизиращ импрегнационен гел за защита на бетона

Може да се полага с четка, Кьостер Перистилна помпа или друго подходящо спрей оборудване. Всички зони, които няма да се третират, трябва да бъдат защитени. Остатъците могат да бъдат отстранени механично 24 часа след полагането. Защитете третираните зони за най-малко 24 часа от излагане на влага (дъжд). Винаги правете тест преди започване на полагането, за да определите разходната норма. Нанася се с четка или спрей. Разход – 0.5 – 0.6 кг/м².

Източник: „Кьостер България“